Onečišćeni speleološki objekti


Stračinčica jama

Jama se nalazi među suhozidima blizu zapadnog kraja otoka Korčule, uvala Stračinčica. Zbog dobre premreženosti putovima, u jamu se baca komunalni otpad – ima ga po suhim dijelovima jame, ali i na površini i u jezeru na dnu objekta plutaju ... I

Alipanka

Nalazi se u selu Babići uz trasu planirane Slunjske obilaznice. Na dnu jame ima manja količina komunalnog otpada. I

Jama na Bibnovcu (sinonim: Jama navrh Grede)

Jama se nalazi jugoistočno od zaseoka Krstača (Knin) i to manje od 200 metara zračne linije iznad izvora Bibnovac čije vode se ulijevaju neposredno pod Svjetski poznati Roški slap u Nacionalnom parku Krka. Blizina izvora čini ovo onečišćenje ... I