Onečišćeni speleološki objekti


Faremo

Jama se nalazi na križanju, sada već zapuštenih poljskih puteva južno od naselja Kremenje. U jami se nalazi raznovrsni komunalni otpad koji je procijenjen na 2 kubika materijala. Sav otpad je starijeg podrijetla. Na otvoru jame, koji se nalazi ... I

Anžička

Špilja se nalazi nadomak makadamske ceste kojom se koriste stanovnici sela Anžići i lokalni poljoprivrednici. U špilju je ubačeno nekoliko većih „namotaja“ zahrđane metalne žice koja se inače koristi u vinogradarstvu te skoro ne zamjetna ... I

Kašetuša

Jama se nalazi na području Crnog grada kod Umaga. Njen ulaz je trenutno zagrađen armaturnom mrežom, te su pristupni putevi obrasli šumom. U jami se nalazi nekoliko desetaka plastičnih kašeta za piće i porazbijana staklena ambalaža te manje ... I

Bujarići (sinonim: Kokova jama)

Jama se nalazi u šumarku između dvije velike njive, odmah uz napušteni zaseok Bujarići na području Općine Višnjan. Jama ima 2 ulazna otvora na različitim visinama. Kroz najviši otvor, zbog lake pristupačnosti odmah nadomak njive, ubacivano je ... I

Piričevica

Jama se nalazi u istarskog Višnjana uz šumu, odmah do neodržavanog pašnjaka. Pristup jami je vrlo lagan, čak i traktorom, a otvor je relativno velik te lako dostupan. Dno jame ulazne okomice, na 30 metara dubine je prekriveno većom količinom ... I

Modrića vrulja

Vrulja Modrić nalazi se uz cestu Rovanjska-Starigrad Paklenica. Neposredno uz cestu u moru se nalazi potopljena jama koja se na dubini od 33 metra nastavlja u horizontalan kanal koji je istraženu u duljini od gotovo tri kilometra! Na dnu ulazne ... I

Jančeva jama

Jama se nalazi uz cestu na samom ulazu u naselje Pozla Gora u okolici Metkovića. Radi se o pukotini veličine 10×12 metara i dubine 31 metar. Osvijetljena do dna osim manjeg špiljskog dijela koji je u mraku. U jami se nalazi oko 25 kubika ... I

Kaluđerova jama

Jama se nalazi u okolici Ploča (Dubrovačko-neretvanska županija) uz cestu kod sela Kula. Nije nije istražena zbog velike količine raznog otpada koji se nalazi na ulazu i u objektu. Gruba procjena količine je da u jami ima između 10 i 20 kubika ... I

Antić špilja

Špilja se nalazi kod zaseoka Antići na području Otočca. Ulaz se nalazi ispod markantne stijene. Nakon uskog početnog dijela špilja se širi. Nakon stotinjak metara duljine spušta se strop i tako nastavlja do kraja špilje gdje se ponovno povećava ... I

Jama Adriano 1

Jama se nalazi u okolici Umaga kod zaseoka Kranceti. Ulaz je oblika lijevka 5,5 m x 4 m, a nakon 6 metarske vertikale dolazi se do dna. Jama se razvija u smjeru JI jednim kanalom još 10‐tak metara. U speleološkom objektu nalazimo strvine i ... I

Pozzo belle

Jama se nalazi u okolici istarskog Oprtlja kod zaseoka Jadroni. Pećina života dio je špiljskog sistema Laganisi, a otvara se u manjoj vrtači u blizini Pećine smrti. U dijelu Pećine smrti nije evidentirano otpada dok je u dijelu Pećine života (u ... I

GS

Još jedna od brojnih onečišćenih jama u okolici Svetog Lovreča u Istri. Ulaz je jamskog, pukotinskog tipa s vertikalom od otprilike 8 metara, koja se s malo opreza može savladati i bez užeta. Nakon spuštanja niz vertikalu speleološki objekt ... I

159

Jama se nalazi u okolici Svetog Lovreča (Istra) kod zaseoka Jakići Dolinji. Radi se o urušnoj ponikvi dimenzija 12 m x 9 m i povremenom ponoru (s istočne strane nazire se povremeno korito). Do dubine od 12 m može se uz oprez stići i bez užeta ... I

Jadruhi

Objekt se nalazi uz sami sjeverni rub općine Višnjan u okolici Vižinade kod zaseoka Šikinić. Radi se o jami koja se koristi kao deponija raznog otpada. Nije istražena pa je nemoguće s površine utvrditi da li osim komunalnog ima i druge vrste ... I

Sv. Lucija 2

Špilja u okolici Svetog Lovreča (Istra) kod sela Selina. Radi se o manjoj špilji dimenzija otvora od 2 m x 0,6 m, koja se otvara u manjoj vrtači dimenzija 7 m x 6 m. U dijelu vrtače koji nas vodi do ulaza uočili smo znatnu količinu komunalnog ... I