Onečišćeni speleološki objekti


Špilja u Bačvi

Ulaz u špilju nalazi se nadomak prometnice Višnjan – Bačva. Oko ulaza uočene su manje količine starijeg komunalnog otpada, dok se na kraju ulaznog spusta u špilju nalazi vreća s lešinom lovačkog psa. Osim komunalnog otpada, na ulazu nalazi se ... I

Špilja kod Bašerinke

Obilaskom speleološkog objekta, špilje Bašerinka u okolici Poreča, u svibnju 2021. godine, uočene su neutvrđene količine raznovrsnog otpada u ulaznoj vrtači. Većina smeća sačinjena je od građevinskog otpada (betonski elementi, armirani beton ) ... I

Jama Poli

Jama se nalazi u sjevernoj Istri kod Oprtlja u zaseoku Poli. Ulaz je na zaravljenom platou odmah iznad Istarskih toplica (Natura 2000) kod kojih se nalazi aktivni izvor imena Bulaž, koji je u upotrebi za vodoopskrbu. U jami ima neprocjenjivo ... I

Rošini II

Jama se nalazi u Istri na području Var-Vabriga kod zaseoka Rošini. Ova jama je aktivno odlagalište raznovrsnog otpada, jer se nalazi odmah uz frekventni makadamski put. U jami ima svega, od staroga krumpira, komunalnog i poljoprivrednog otpada ... I

Rošini I

Jama se nalazi u Istri na području Var-Vabriga kod zaseoka Rošini. Ulaz je na rubu šume odmah uz veći pašnjak. Lokalni pastir rekao da se već nekoliko desetaka godina ne ubacuje smeće u nju. Do ulaza u jamu vodi dobro utaban put, a oko ulaza ... I

Lovočuvareva jama

Jama se nalazi istočno od Umaga u šumarku gdje je nekada bilo ilegalno odlagalište građevinskog otpada. Mještani, kako bi izbjegli mogućnost upada kroz teško uočljiv otvor, postavili su na isti veliki kameni blok te nekoliko raznovrsnih ... I

Puževa jama

Jama se nalazi u okolici istarskog Novigrada. U njoj se nalaze manje količine plastičnog otpada poput špage za vezivanje voćaka, zamke za glodavce i patrone sačmarice. Dio otpada je pokupljen od strane speleologa prilikom lociranja jame. I

Rupačre (sinonim: Rupčage)

Jama se nalazi neposredno uz cestu Višnjan – Poreč. Već desetljećima se koristi kao odlagalište komunalnog i klaoničkog otpada, a na ulazu je postojala zabetonirana ploča sa šahtom kroz koji se ubacivao otpad. Ploča je danas puknuta te ... I

Rudnici kod Loborike

Napušteni kompleks rudnika kvarcnog pijeska kraj Loborike statički nije u najboljem stanju te se diljem šume redovito urušavaju / otvaraju novi otvori. Lokalni mještani te stanovnici Pule redovito dovoze i odlažu raznovrsni otpad u te otvore. ... I

Jama Palovac

Radi se o deponiju komunalnog otpada koji se nalazi neposredno uz zapadni dio grada Višnjana, a prema procjeni grada, na ovoj lokaciji nalazilo se oko 650 m3 otpada. U listopadu 2018. Općina je raspisala postupak jednostavne nabave za sanaciju ... I

Ponor Vinela

Ponor se nalazi u okolici Buja kod zaseoka Vinela. Tijekom obilaska terena u prosincu 2020. godine, na ulaznom dijelu ponora uočene su odbačene vreće s ”friškim” kućanskim otpadom. Pregledom grotla, na rubovima se uočavaju manje ... I

Jama Valtura

Jama se nalazi na jugu Istre u okolici Ližnjana. Lokalni stočar već desetljećima koristi jamu kao odlagalište uginulih ovaca. U jami se nalazi i veća količina komunalnog i građevinskog otpada (pločice i sl.). Pošto se jama nalazi u blizini ... I

Jama kod Pinezići

Jama se nalazi uz poljski put koji je udaljen svega 20 metara od glavne ceste Pinezići-Vodnjan. U jami se nalazi neutvrđena količina raznog otpada. Uz rub otvora jame vide se tragovi recentnog bacanja komunalnog i građevinskog otpada. U objektu ... I

Beneton

Jama se nalazi u šumarku sjevernije od istarskog Novigrada. U jami se nalaze manje količine poljoprivrednog otpada (gume za navodnjavanje, špage i sl.) te ”ostaci” kolinja. Tijekom ljetnih mjeseci u jami je zabilježeno pomanjkanje kisika! I

Golubinka (selo Radovani)

Otvor se nalazi neposredno uz cestu koja spaja istarska sela Badernu i Vižinadu. U jami je zabilježena poveća količina komunalnog otpada, lešina životinja, te otpada iz „automehaničarske“ radionice. Tijekom istraživanja jame u travnju 2021. ... I