Onečišćeni speleološki objekti


Popova jama (selo: Komaji)

Jama se nalazi uz makadam u Konavlima, oko 200 metara od kuća u selu Komaji. Lako je pristupačna, a ulaz je na ravnom te je idealan za seosko odlagalište. Ulazne dimenzije otvora su 2 x 1 metar. Dubina iznad ulaza je 3,5 metra, a izmjerena ... I

Jamica sa smećem kod Knezgrada

Jama se nalazi sjeverno od naselja Lovranska draga (u blizini Lovrana), unutar Parka prirode Učka na lokalitetu Knezgrad. Na dnu je otpad u vrećama – lako moguće organsko, tj. strvine. I

Jama pokraj sjevernog portala tunela Čepić polje – Plominski zaljev

Jama se nalazi uz samu makadamsku cestu koja vodi od sela Kožljak prema sjevernom portalu tunela Čepić polje – Plominski zaljev. Ulaz je velikih dimenzija 10 x 5 m, a s ruba je vidljiva velika količina krupnog i komunalnog otpada koje se ... I

Jama kod sela Bani

Jama se nalazi u okolici Kastva kod sela Bani. Ulaz je pod drvetom i vrlo malih je dimenzija, no očito je poznat lokalnim ljudima jer se u jami nalazi nabacani otpad, na sreću nema ga više od jednog kubika. Uglavnom su tu ambalaže raznih ... I

Šmirakovica mala

Jamica se nalazi sjeverno od Ogulina kod zaseoka Šmirakovica. Manjih je dimenzija (dubine 3,8 m i duljine 7 m), ali se ipak vidi da na dnu ima sloj od barem dva metra otpada. I

Jama poljička kosa

Jama se nalazi u blizini kuća u selu Stari laz kod Ravne Gore. Koristila se kao deponij do prije 10-ak godina kada je vlasnik zemljišta oko jame uz nekoliko starijih drva bukve zasadio i poneko drvo jele da ograniči pristup. Danas se jama ... I

Kanta ispod ceste

Jama se nalazi u okolici Saborskog (u blizini Plitvičkih jezera) u naselju Donja Biljevina. Ulaz je uz put iza kuća pa ne čudi da je u nju bačeno barem 10 kubika građevinskog i kućanskog otpada. Iz jame su 2022. članovi SO PDS Velebita iz ... I

Špilja kod Nerezinog dola

Nalazi se unutar Nacionalnog parka Mljet na području Briježina kod Nerezinog dola, oko 100 metara od asfaltirane ceste od Polača za Blato, a do nje vodi markirana staza. Prije desetak godina, ali i 2019. godine su paleontolozi provodili ... I

Špilja iznad Klanca

Špilja se nalazi neposredno uz izvor Gacke kod mjesta Klanac. Na sreću nije jako onečišćena, a većina otpada je iz vremena Domovinskog rata kad je korištena kao sklonište. Cesta je blizu ulaza pa je špilju lako očistiti. I

Jama Smećica

Jama se nalazi na brdu Kuća – gora oko kilometar istočno od sela Prečni Breg u općini Klenovnik. Nije jako blizu naselja, no u nju je svejedno bačeno oko 10 vreća komunalnog otpada. I

Jesemti kola

Jama se nalazi u Karlovačkoj županiji na području NP Plitvice, kod mjesta Kuselj. Jesemti kola je vertikalni speleološki objekt jednostavne morfologije i sastoji se od jednog vertikalnog kanala ukupne dubine 34 m. Na 5 m dubine nalazi se ... I

Špilja iza pilane

Špilja se nalazi u Karlovačkoj županiji na području NP Plitvice. Do špilje se dolazi državnom cestom D42 od Grabovca prema Saborskom. Špilja iza pilane je jednostavni speleološki objekt jednog kosog špiljskog kanala u kojem je manje od jednog ... I

Marasovačka jama (sinonim: Marasovac)

Jama se nalazi u okolici Imotskog, u Vinjanima gornjim, blizu zaseoka Nenadići. Do nje s asfaltirane ceste vodi put, tako da je vrlo lako pristupiti terenskim vozilom. Iako se s ulaza se ne vidi onečišćenje, jama je služila kao odlagalište ... I

Petrovača

Objekt se nalazi na području Kistanja kod Knina u neposrednoj blizini zaseoka Žeželji. Radi se o manjoj špilji koja na ulazu ima vrtaču prepunu svježe bačenog komunalnog otpada. I

Jama u Martićima

Jama se nalazi u zaseoku Martići sjeverozapadno od Knina. Čitavo dno veličine pristojnog stana potpuno je prekriveno raznim komunalnim otpadom. Jama zbog otpada nije do kraja istražena iako se u istočnom dijelu dvorane nalazi lako prohodan ... I