Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi uz asfaltiranu cestu Ogulin-Jasenak na području Žuževačke kose. Unutra je stari komunalni otpad kojeg na sreću nema previše.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Ogulin
Naselje: Potok Musulinski
Dimenzije ulaza: 3*3.5 m
Duljina: 8 m
Dubina: 14.5 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ursus spelaeus