Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na sjevernom dijelu otoka Cresa na području Važmineža. Ulaz je na livadi i u doba bujne vegetacije je zbog malih dimenzija teško primjetan. Na dnu jame nalazi se nešto bačenog otpada. Jama je očišćena krajem 2021. u akciji koju su organizirali članovi SU Estavele, a uz donaciju Čistog podzemlja i Lidla Hrvatska.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Cres
Naselje: Važminež
Dimenzije ulaza: 2.5*1.5 m
Duljina: 5 m
Dubina: 23 m
Onečišćenje evidentirano: 2016
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić