Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi južno od Kistanja u području Lalića ograda. Jednostavno rečeno - jama već dugo služi kao kanta za otpad. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Kistanje
Naselje: Rupe
Dimenzije ulaza: 7*5 m
Duljina: 33 m
Dubina: 48 m
Onečišćenje evidentirano: 1999
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil