Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na Kleku (Ogulin) u podnožju planinarskog doma, unutar područja proglašenog značajnim krajobrazom. Na sramotu planinarima, na kosini koja vodi od doma prema jami i njenim ulaznim dijelovima nalazi se mnogo raznolikog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Ogulin
Naselje: Potok Musulinski
Dimenzije ulaza: 8*6 m
Duljina: 37 m
Dubina: 134 m
Onečišćenje evidentirano: 2007
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar