Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ponor se nalazi uz asfaltiranu cestu oko akumulacijskog jezera Štikada kod Gračaca (unutar Parka prirode Velebit). Komunalni otpad baca se u ulaznu vrtaču, tj. na ulaz jame, a vrlo vjerojatno ga ima i u samom objektu.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Zadarska
Općina: Gračac
Naselje: Gračac
Dimenzije ulaza: 5*8 m
Duljina: - m
Dubina: 145 m
Onečišćenje evidentirano: 2014
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar