Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi sjeverno od sela Skočići (područje Skradina) uz cestu kroz Vukića klen. Oko ulaznog i u ulaznom dijelu nalazi se divlji deponij.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Šibenik
Naselje: Lozovac
Dimenzije ulaza: 2*1 m
Duljina: 28 m
Dubina: 8 m
Onečišćenje evidentirano: 2011
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil