Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u šumi na obroncima Učke u Zaleđu Opatije kod zaseoka Kolavići. Na njenom dnu je otpad starijeg datuma i ne čini se da je jama ugrožena novim onečišćenjem. Pronađene su plastične vreće sa životinjskim kostima, plastična kanta, metalni predmeti i sl.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Opatija
Naselje: Veprinac
Dimenzije ulaza: 0,5*1 m
Duljina: 10 m
Dubina: 9 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela