Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Izrazito lijepa špilja sjeverno od Senja (selo Pijavica) koja ima jamski otvor uz magistralu i špiljski otvor u razini mora. Kroz jamski ulaz bila je 1994. potpuno zatrpana građevinskim otpadom, no more je s donje strane "izvuklo" dio materijala pa se danas dijelom može ući u špilju. Objekt je zaštićen kao stanište podzemne faune unutar ekološke mreže Natura 2000.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Ličko-senjska
Općina: Senj
Naselje: Pijavica
Dimenzije ulaza: 4*5 m
Duljina: 25 m
Dubina: 10 m
Onečišćenje evidentirano: 2014
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar