Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Špilja se nalazi u široj okolici Rijeke (Viškovo - Mladenići) u gusto naseljenom području. Objekt se sastoji od ulaznog strmog kanala visokog stropa i jednog kraćeg i manje strmog kanala koji završava dvoranicom u kojoj se može stajati. Dno je zatrpano stijenama i blatom, a tu su i manje količine komunalnog otpada (madrac, vreće za smeće). Otpad u objektu nije svjež, vidi se da je davno ubačen.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Viškovo
Naselje: Mladenići
Dimenzije ulaza: 1*2 m
Duljina: 9 m
Dubina: 4 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Spelunka