Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u okolici Radetića kod Tinjana. U okolici ima više zaseoka, a u jami je tolika količina bačenog otpada da postoji opasnost od njegovog urušavanja dalje u vertikalne dijelove objekta.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Tinjan
Naselje: Radetići
Dimenzije ulaza: 3*5 m
Duljina: 250 m
Dubina: 188 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Had