Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi neposredno uz cestu Višnjan - Poreč. Već desetljećima se koristi kao odlagalište komunalnog i klaoničkog otpada, a na ulazu je postojala zabetonirana ploča sa šahtom kroz koji se ubacivao otpad. Ploča je danas puknuta te predstavlja veliku opasnost od urušavanja i upadanja u jamu. Zbog nepodnošljivog smrada lešina u jamu nije bilo moguće ući.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Kaštelir Labinci
Naselje: Dvori
Dubina: ~60 m
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Underground