Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini Dubrovnika u okolici sela Ćilipi. Do jame se dolazi od zaseoka Skurići makadamskim putem prema kupalištu Puvalice. Dno je u potpunosti zatrpano otpadom - ima tu svega: od kućanskog otpada, mašina i plastike do domaćih životinja.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Konavle
Naselje: Ćilipi
Dubina: 7 m
Onečišćenje evidentirano: 2024
Onečišćenje prijavio: SO HPD Sniježnica