Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u Istri na području Var-Vabriga kod zaseoka Rošini. Ova jama je aktivno odlagalište raznovrsnog otpada, jer se nalazi odmah uz frekventni makadamski put. U jami ima svega, od staroga krumpira, komunalnog i poljoprivrednog otpada pa sve do raspadnutih ovaca za koje se pretpostavlja da potječu sa obližnjeg imanja.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Tar-Vabriga
Naselje: Rošini
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Underground