Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ulaz se nalazi blizu asfaltirane ceste i nedaleko od kuća u Čuić Brdu (općina Rakovica). Radi se o manjoj špilji sa tri ulaza - 2 jamska i jedan špiljski. Spajanjem kanala kojima se ulazi, tvori se glavna dvorana koja nastavlja kratko u smjeru zapada. Na špiljskom ulazu i oko njega nalazi se komunalni i krupni otpad.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Rakovica
Naselje: Čuić Brdo
Dimenzije ulaza: 1.6*2.6 m
Duljina: 30 m
Dubina: 6.7 m
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Veles