Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na području Ozlja, južno od rijeke Kupe kod sela Lukunić draga. Na dnu objekta ima dosta kosti (vjerojatno domaćih životinja) i par kubika komunalnog (kućnog) otpada. Dosta otpada ima i na ulaznoj kosini i preko njega treba prijeći da se uđe u jamu.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Ozalj
Naselje: Lukunić Draga
Dimenzije ulaza: 1*3 m
Duljina: 25 m
Dubina: 37.5 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Karlovac