Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ponor se nalazi u Općini Mače u Krapinsko-Zagorskoj županiji. Udaljen je oko 230 m zračne linije od ulaza špilje Sutinščice i nalazi se na 50 metara višoj nadmorskoj visini. Kroz pukotine u tlu ponire voda u podzemlje, a pretpostavka speleologa je da je ponor hidrološki povezan sa špiljom, što je posebno izraženo prilikom značajnijih količina oborina kada je špilja u potpunosti potopljena vodom. Prema riječima lokalnog stanovništva u ponor su odložene veće količine otpada, dok je s površine vidljivo tek oko tri kubika materijala. (staklo, plastika, gume, građevinski otpad, opasni otpad (akumulatori), ostali komunalni otpad i dr.). Nakon uklanjanja otpada i raskopavanja ulaza vidjet će se daljnje pružanje kanala. Članovi SU Kraševski zviri očistili su 5 kubika otpada u akciji koju su financijski podržali Čisto podzemlje i Keihl's Hrvatska.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Krapinsko-zagorska
Općina: Mače
Naselje: Mali Komor
Onečišćenje evidentirano: 2023

Vezane Objave

Akcija čišćenja ponora Sutinščice