Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Objekt se nalazi na području Kistanja kod Knina u neposrednoj blizini zaseoka Žeželji. Radi se o manjoj špilji koja na ulazu ima vrtaču prepunu svježe bačenog komunalnog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Kistanje
Naselje: Gošić
Dimenzije ulaza: 8*4.5 m
Duljina: 17 m
Dubina: 3 m
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil