Jama se nalazi na području Glogova, u podnožju brda Vrščić. U njenoj neposrednoj blizini nalazi se nekoliko zaseoka pa ne čudi da se u nju baca komunalni otpad. Opširnije

Županija: Zadarska (karta)

Duljina: 148 m

Dubina: 79 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi južno od Makarske, na vidikovcu u blizini plaže Nugal, a na dnu objekta ima bačenog otpada koji su vjerojatno ubacili posjetioci vidikovca. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 24 m

Dubina: 13 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici Kanfanara kod zaseoka Šorici i to u podnožju brda Momarin. Još jedna istarska jama u koju se baca komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi pri istočnom kraju glavne ceste preko otoka Korčule, pod Mikulinom glavicom. Prva polica u jami bogata je bačenim kućanskim otpadom i kantama sa starom bojom. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 38 m

Dubina: 31 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi među suhozidima zapadno od Lumbarde na Korčuli. U ponoru je pronađen komunalni otpad. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi na Korčuli kod Žrnova uz makadamski put. Oko ulaza je sagrađen zidić za sigurnije ubacivanje otpada, a dno jame je prekriveno raznim “komunalijama” i strvinama. Ime objekta dovoljno govori. * Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 19 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi unutar NP Paklenica, uz put prema planinarskom skloništu Struge u području Buljme. U ovoj špilji netko je boravio u vrijeme Domovinskog rata pa ima ostataka konzervi, odjeće, izrađenih ležaja…. Opširnije

Županija: Zadarska (karta)

Duljina: 25 m

Status: Onečišćeno


Radi se o ponoru u neposrednoj blizini akumulacionog jezera Štikada u Gračacu. U ponoru je završila jedna veća kamionska guma koju ne bi bio problem izvaditi na površinu. Ostali sitni otpad gotovo sigurno je otplavljen vodom u dublje dijelove ponora…tko zna možda i do akumulacije u RHE Obrovac. Nažalost ponor se koristi i kao strvinište – svježe strvine razbacane su posvuda oko jame. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 1094 m

Dubina: 45 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi u okolici Rogoznice, a ulaz je neposredno uz cestu koja spaja zaseoke u zaleđu mjesta. Na dnu ove jame nalazi se manja količina komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 28.5 m

Dubina: 19 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u gustim šumama istočno od Klane (Rijeka) uz makadamski put. Na dnu ulazne vertikale se nalazi komunalni otpad (plastične vreće, predmeti i sl.) te životinjske kosti većih životinja. Količina nije velika i čišćenje bi bilo lako izvedivo. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 69 m

Dubina: 47 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na širem Riječkom području, uz cestu za Kastav, nedaleko od zaseoka Milohni. U jami se nalazi manja količina komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 7.5 m

Dubina: 23.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Kozice (općina Vrgorac) u zaseoku Katići. Otvor je vrlo malenih dimenzija, no poznat je lokalnom stanovništvu jer se i ovdje nalazi otpad. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 0,7 m

Dubina: 6,5 m

Status: Onečišćeno


Ova golubinka ima ulaz pod Debelim brdom na području Višnjice u općini Vrgorac. Otvor je u neposrednoj blizini asfaltirane ceste prema Makarskoj. Na dnu jame nalazi se bačeni komunalni otpad. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 124 m

Dubina: 54 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u zaleđu Makarske u blizini planinarskog doma pod Vošcem. U objektu je pronađen komunalni otpad, vjerojatno zbog blizine planinarskog doma. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 42 m

Dubina: 38 m

Status: Onečišćeno


Jama je u blizini Počiteljskog vrha na Južnim obroncima Velebita daleko od naselja i prometnica. U jami je pronađena manja količina komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 53 m

Dubina: 123 m

Status: Onečišćeno