Špilja se nalazi u okolici Trilja u neposrednoj blizini zaseoka Gornje Selo. Kako ovdje do nedavno nije bilo organizizranog odvoza otpada, u špilju je lokalno stanovništvo bacalo sav svoj otpad. Danas u objektu ima velikih količina raznog materijala. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Rumina (Hrvace) u blizini Kodžomanovih staja. Ulaz joj je vrlo malih dimenzija pa se otpad u nju ručno ubacivao, vrećicu po vrećicu. Na dnu je do nedavno bila vrlo velika količina svježe ubačenog materijala, pa je ovo očito bilo uobičajeno smetlište lokalnom stanovništvu. Jama dosad nije speleološki istražena – ovo je još jedan ružan primjer upropaštavanja ... Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: ~60 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi uz asfaltiranu cestu koja vodi od Vranića kod Višnjana do zaseoka Barići. Ucrtana je u kartu i dobro je poznata lokalnom stanovništvu koje u nju baca otpad (komunalni otpad, kanisteri, stari televizor…). * Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 22 m

Dubina: 26 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi na samoj punti poluotoka Frkanja na otoku Rabu. Ulaz je relativno velik, a objekt je nekoliko metara od mora. U njoj ima manja količina otpada (ambalaža, sitni komunalni otpad) koju su ubacili necivilizirani prolaznici. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 23,1 m

Dubina: 4,8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Runovića (Imotska krajina) kod zaseoka Jakići i Bitange. Temeljito je uništena jer ju bitange odavno koriste kao lokalni deponij svega i svačega – od kućanskog otpada do strvina i namještaja. Velika hrpa nalazi se na ulaznoj kosini i na dnu ulazne vertikale. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 13 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini zaseoka Janjači (Ogulin) u predjelu Ložanjak. Ulaz je u blizini šumskih putova i na njenom dnu ima nekoliko kubika otpada starijeg datuma koji je dijelom prekriven lišćem. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 15 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini Vrgorca u zaleđu Biokova kod zaseoka Marasi. Ulaz je relativno velikih dimenzija i okružen je brojnim makadamskim putovima pa ne čudi da se u jamu baca komunalni otpad. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 7,5 m

Dubina: 12,6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod istarskog mjesta Kanfanara – selo Sošići. Nalazi se svega 200-tinjak metara sjeveroistočno od seoskih kuća pa ne čudi da se na dnu jame nalazi komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 45 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u samom mjestu Dobrinj. Na ulazu u objekt nabacana je stara armatura. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi nedaleko od istarskog mjesta Triban. S obzirom na to da je ulaz neposredno uz naselje, onečišćenje nije toliko strašno. Na ulazu su lokalni stanovnici postavili metalne ljestve pa je jama pristupačna javnosti i uvećana je mogućnost njene devastacije. Na siparištu ispod vertikale je otpad starijeg datuma, plastični predmeti i ponešto kostiju domaćih životinja. Stijene u jami ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 579 m

Dubina: 102 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi nedaleko od ceste Korenica – Lički Osik, u blizini zaseoka Serdari. Ima relativno mali ulaz, no stanovništvo ju je otkrilo – na dnu se nalazi otpad pomiješan s blatom i kosti životinja. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 8,1 m

Dubina: 14,1 m

Status: Onečišćeno


Ovaj ponor nalazi se u blizini autoceste Zagreb-Rijeka u blizini Ravne gore kod zaseoka Šije. Nažalost ovo je jedan od tužnijih primjera uništavanja podzemlja. Do samog dna prisutan je raznovrstan kruti organski kućni otpad: gume, bačve, plastika, pa i kompletna automobilska karoserija. Kosina ispod ulazne vertikale doslovce je prekrivena životinjskim kostima koje je zajedno s ostalim uz to ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 212 m

Dubina: 162 m

Status: Onečišćeno


Još jedna jama na području drniškog naselja Žitnić. U njoj je na dnu bačen otpad, a ima ga nešto više nego u obližnjoj Golubinki. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 18 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u šumama kod Matulja sjeverno od Rijeke. Nalazi se u blizini šumarskih putova, a ime joj govori sve – dno jame zapunjeno je crnim vrećama punim strvina pa se u jami ne može biti niti par minuta od teškog smrada. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 5 m

Dubina: 27 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području drniškog naselja Žitnić. Na sreću u njoj nema puno bačenog otpada… u ovom području bacanje otpada u jame je vrlo uobičajeno pa je ova još i dobro prošla! Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 14 m

Dubina: 44 m

Status: Onečišćeno