Jama se nalazi na Pelješcu u okolici Trpnja, u blizini ceste prema Dubi Pelješkoj. U jami je pronađena manja količina otpad (oko pola kubika), a većinom se radi o staroj odjeći. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 7.3 m

Dubina: 4.6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Pelješcu u okolici Trpnja, u blizini ceste prema Dubi Pelješkoj. U jami ima oko kubik i pol raznog sitnog kućanskog otpada. Kraj ulaza prolazi cesta pa je moguće i da je jama otvorena prilikom izgradnje. Zbog toga je ulaz vrlo nestabilan (razmrvljen) pa je potreban oprez kod kretanja! Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 20 m

Dubina: 13 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Dugopolju u zaleđu Splita, neposredno uz gusto naseljeno i industrijalizirano područje. Nažalost cijeli je objekt zatrpan prilikom izgradnje skladišta u industrijskoj zoni Dugopolje…. Srećom jama je istražena i topografski snimljena prije ravnanja terena pa postoji bar nekakav zapis o njenom postojanju. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 53 m

Dubina: 86 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Ozlja, južno od rijeke Kupe kod sela Lukunić draga. Na dnu objekta ima dosta kosti (vjerojatno domaćih životinja) i par kubika komunalnog (kućnog) otpada. Dosta otpada ima i na ulaznoj kosini i preko njega treba prijeći da se uđe u jamu. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 37.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u šumama na području Jelovog Klanca kod Rakovice. Ulaz je u blizini makadamskog puta pa u njoj ima komunalnog otpada i životinjskih ostataka. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 73 m

Dubina: 37.5 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi u okolici Višnjana u blizini zaseoka Jurići, a u njemu je pronađeno nešto starih bačvi i koji najlon s kostima životinja. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 22 m

Dubina: 11.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici Radetića kod Tinjana. U okolici ima više zaseoka, a u jami je tolika količina bačenog otpada da postoji opasnost od njegovog urušavanja dalje u vertikalne dijelove objekta. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 250 m

Dubina: 188 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na samom kraju Omiške Dinare na grebenu Dovan uz makadam prema vrhu Tilovica. U jami je zabilježena manja količina komunalnog otpada. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 170 m

Dubina: 82 m

Status: Onečišćeno


Radi se o poznatoj jami u okolici Krajcar Brega kod Žminja. Ovaj objekt je neposredno uz cestu i u njega se ubacuju životinjske strvine. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 30 m

Dubina: 13 m

Status: Onečišćeno


Dvojama na Zobinovcu nalazi se na srednjem Velebitu, a nedavno je očišćena od otpada u organizaciji Parka prirode Velebit i HGSS stanice Gospić. U jami je bio veći broj automobilskih guma. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 295 m

Dubina: 153 m

Status: Očišćeno


Špilja je unutar Nacionalnog parka Kornati u neposrednoj blizini sela Strižnja na otoku Kornatu. U špilji ima manja količina komunalnog otpada starijeg datuma. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 7.5 m

Dubina: 6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz makadam koji se odvaja od Konjskog brda u blizini Kose Janjačke (općina Perušić). To je jako ružno mjesto koje je opasno za istraživanje pa su se u jamu spustila samo dvojica. Polica je prekrivena raznim otpadom, vojnim torbama i kantama ljubičaste boje (moguće za označavanje). Sve to je pomiješano s nestabilnim kamenjem koje tvori opasan sipar. * Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 129 m

Dubina: 77 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi na području Stona u polju Mutni do. Radi se o maloj količini otpada povezanog uz poljoprivredne djelatnosti – ambalaže sredstava za zaštitu bilja, kanistri, plastične vrećice. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 6.5 m

Dubina: 2.6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Vrbovskog, neposredno uz šumsku cestu. Ulaz je lako vidljiv, a jama se sastoji od dvije vertikale između kojih je polica na kojoj se nalazi veći dio otpada. Otpad se sastoji od bačvi, ulja i komunalnog otpada. U rujnu 2021., članovi SKOL-a očistili su iz jame dva kubika otpada u akciji koju je podržalo Čisto podzemlje i Lidl Hrvatska. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 37 m

Dubina: 35 m

Status: Onečišćeno


Ova golubinka se nalazi u zaleđu Bribira pod obroncima Malog Plančanika. U blizini je više putova i naselja pa ne čudi da se u nju baca otpad. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 7 m

Status: Onečišćeno