Ova mala špilja nalazi se uz cestu istočno od Rakovice. Ulaz i objekt su manjih dimenzija – sastoji se od jedne dvorane smjera pružanja prema sjeverozapadu. U špilji se nalazi dosta otpada (salonitne ploče poslagane po dnu i velika količina vrećica sa sitnim kostima). Pretpostavlja se da je služila kao bunker za stražu tijekom domovinskog rata. Zaposlenici JU Baraćeve špilje očistili su ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 7.1 m

Dubina: 1.1 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi na području Rakovice u predjelu Korita. Ulaz je u blizini šumskog puta, a na dnu vertikale od oko 11 metara nalazi se manja dvorana. Dno jame je zapunjeno biološkim otpadom (domaće životinje) koji se ovdje baca već dulje vrijeme. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 7.1 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u okolici Rakovice u blizini zaseoka Prebegi. Radi se o jednostavnom objektu s dva ulaza, glavnog smjera pružanja jogoistok-sjeverozapad. Špilja je dobrim djelom zapunjena otpadom, tj. glomaznim metalnim predmetima i sitnijim komunalnim otpadom. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 9.9 m

Dubina: 3.3 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Dugom otoku, uz asfaltiranu cestu u zaleđu sela Luka. Oko ulaza je betonski zid s metalnim krovom koji se raspada. U jami je bilo nešto malo odbačenog otpada, par plastičnih boca, lonaca, guma i kostiju životinja. Kroz cijelu vertikalu su raspadnute stare ljestve i metalna konstrukcija koja prijeti urušavanju. Otpad je bačen nakon 2017. Opširnije

Županija: Zadarska (karta)

Duljina: 42.9 m

Dubina: 34.2 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi uz cestu južno od Gornjeg Slatnika. U neposrednoj blizini špiljskog je i gornji, jamski ulaz, koji je zatrpan s otpadom. Opširnije

Županija: Brodsko-posavska (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 0.5 m

Status: Onečišćeno


Golubinka se nalazi na području Razdolja kod Kladnjica. Ulaz je među suhozidima u blizini ceste za zaseok Matasi, pa ne čudi da se jama koristi kao deponij. Uz ulaz je postavljena armatura da se spriječi slučajan pad u jamu. Ima nešto ostataka smeća i životinja, ali postavljena je ograda na ulaz, pa vjerojatno nije aktivno odlagalište otpada. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 374 m

Dubina: 217 m

Status: Onečišćeno


Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 29 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini sela Sveta Lucija (Oprtalj) neposredno uz makadamski put u polju. Ovo je jedna od mnogobrojnih istarskih jama u koje se baca komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 175 m

Dubina: 159 m

Status: Onečišćeno


Ponor je na kartama označen i kao Mihićev ponor, a nalazi se u podnožju Kosice kod Ravne Gore. Vodene bujice su nanijele nešto otpada u objekt (automobilska guma i nešto sitnijeg otpada). Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 737 m

Dubina: 207 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Grabovim vršićima neposredno uz cestu od Ogulina za Lički Osik. U njoj je pronađena manja količina otpada. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 74 m

Dubina: 60 m

Status: Onečišćeno


Otvor jame se nalazi uz cestu u selu Gregorci (općina Tinjan). Ulaz je neposredno uz rub polja pa ne začuđuje da se u nju baca svakakav otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 73 m

Dubina: 97 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz asfaltiranu cestu Ogulin-Jasenak na području Žuževačke kose. Unutra je stari komunalni otpad kojeg na sreću nema previše. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 14.5 m

Status: Onečišćeno


Ova Golubinka nalazi se u zaleđu zaseoka Donji Begovići na jugoistočnim obroncima Biokova. U jamu se baca komunalni otpad. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 43 m

Dubina: 14.3 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz Bilušin vrh na Korčuli u blizini sela Postrana. U blizini su i putevi i ljudsko naselje pa ne čudi da je u njoj pronađeno nekoliko kubika komunalnog otpada i strvina. Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 17 m

Dubina: 10.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini zaseoka Donji Božići na području Unešića. Blizu nje prolazi put pa ne čudi da u jami ima otpada, no na sreću radi se o malim količinama. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 19 m

Dubina: 17 m

Status: Onečišćeno