Špilja se nalazi u neposrednoj blizini Jame na Škrilama. Otvor je manjih dimenzija pa u nju nisu stali cijeli konji – ubačene su samo konjske glave u crnim vrećama za otpad. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Grgina jama se nalazi u blizini Slunja na području Lađevačkog Selišta, zaseok Selišće. Ulaz u objekt je u vrtači uz samu cestu što je i pogodovalo lakom ubacivanju otpada koji se nalazi na prvoj polici, nakon ulazne ulazne kosine i vertikale od oko 7 m. Radi se većinom o komunalnom otpadu starijeg datuma koji se pomiješao s lišćem i zemljom izvana, tako da je moguće da se u toj hrpi nalazi svašta. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 29 m

Dubina: 24 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi na području Klane kod naselja Breza u podnožju Pešćinskog vrha. Nakon suženja na ulazu otvaraju se veći i manji zasigani prostori koji se spuštaju u dubinu. U ulaznoj dvorani nalazi se velika količina otpada – najvećim dijelom vreće pune životinjskih ostataka. U vrijeme istraživanja u objektu je bio i nedavno ubačen pas koji je bio napuhan i jako zaudarao. Speleolozima ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 41 m

Dubina: 36 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u široj okolici Rijeke (Viškovo – Mladenići) u gusto naseljenom području. Objekt se sastoji od ulaznog strmog kanala visokog stropa i jednog kraćeg i manje strmog kanala koji završava dvoranicom u kojoj se može stajati. Dno je zatrpano stijenama i blatom, a tu su i manje količine komunalnog otpada (madrac, vreće za smeće). Otpad u objektu nije svjež, vidi se da je davno ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 4 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi sjeveroistočno od Rijeke u općini Čavle u blizini Semić brda. Jama nije u potpunosti speleološki istražena u svojim donjim dijelovima zbog velike količine klaoničkog i komunalnog otpada na njenom dnu. Osim ovčje vune, ostali otpad se ne čini kao da je bačen u novije vrijeme. Ukupno u jami ima najmanje 5 kubika otpada. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Stona, u podnožju brda Kuvije. Njen najniži dio zatrpan je kamenjem, a ima i nekoliko komada kućanskog otpada. Jamu karakteriziraju zavjese i sigovine po zidovima i na krajevima bočnih kanala. * Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 74,6 m

Dubina: 30,2 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini Osojnika (općina Bosiljevo) uz šumske putove kod područja Mrtenjak. Na ulazu je vertikalni skok od oko dva metra, a tu je i hrpa otpada starijeg datuma. Jama nije speleološki istražena. * Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar nacionalnog parka Plitvička jezera. Nalazi se u neposrednoj blizini druge onečišćene jame Snježnice, a otpad je u oba objekta sličnog sastava. U njemu je veća količina krupnog i sitnijeg otpada starijeg datuma. Otvor jame je velik i objekt nije dubok pa u čišćenju možda postoji mogućnost korištenja mehanizacije. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar nacionalnog parka Plitvička jezera. Nalazi se u neposrednoj blizini druge onečišćene jame Golubnjače, a otpad je u oba objekta sličnog sastava. Na ulazu u jamu je deblo koje nakon spuštanja neugodno visi nad glavom. Od otpada se ističe veći vojni agregat koji je težak i nije ga lako izvaditi. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 17 m

Dubina: 15 m

Status: Onečišćeno


Još jedna svježe onečišćena jama na varaždinskoj Ravnoj gori. Prvi monitoring Vranjke jame od strane Speleološke udruge Kraševski zviri na vršnom dijelu lepoglavskog dijela Ravne gore bilo je u svibnju 2017. godine. Tada nije zamijećeno onečišćenje jame. Jamu je 2006. godine istražilo Hrvatsko biospeleološko društvo iz Zagreba. U ožujku 2020. speleolozi iz Ivanca su ponovo posjetili jamu i ... Opširnije

Županija: Varaždinska (karta)

Duljina: 6 m

Dubina: 6 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi uz lokalnu cestu kod Stona, u blizini sela Dubrava. Ulaz je manjih dimenzija i bio je zatrpan kamenjem (na taj način seljaci često zatvaraju manje ulaze da spriječe upadanje stoke). Dno jame je u potpunosti zatrpano otpadom pa nije moguće procijeniti debljinu sloja, no objekt je izuzetno zagađen. * Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 8,3 m

Dubina: 6,2 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz makadam u blizini sela Dančanje u općini Ston, pod brdom Jasenova glavica. Zidovi jame su izuzetno vlažni i bogati faunom, a dno objekta je gotovo potpuno zatrpano otpadom (komunalni otpad i bijela tehnika) i životinjskim kostima pa zrak neugodno zaudara. Zbog gomile otpada teško je procijeniti koliko se daleko pružaju kanali objekta. U stropu objekta se nalaze lijepi ... Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 16,7 m

Dubina: 13,7 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u zaseoku Bogičevići u općini Ston. Na ulazu u objekt je potrebno savladati vertikalan skok preko gomile otpada koji je zatrpao čitavo dno špilje. Pred sam kraj kanal prelazi u suženje, no zbog ogromne količine otpada nije moguće procijeniti ima li nastavka špilje. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 22,5 m

Dubina: 13,5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Pelješcu u općini Ston u blizini zaseoka Vukotići. Zidovi jame su vlažni, bogati faunom, a dno je gotovo potpuno zatrpano komunalnim otpadom i kostima. Uočene su dvije ručne bombe i 15ak protutenkovskih metaka koje su djelatnici MUP-a uklonili neposredno nakon prvog istraživanja. Zbog velike količine otpada i opasnosti od eksplozivnih sredstava jama nije u potpunosti istražena. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 37,8 m

Dubina: 31,4 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici Rogoznice (Šibenik) u blizini sela Salići. Jama se nalazi usred sela, između suhozida na desetak metara od prvih kuća. Ulaz je vrlo uzak (40 x 80 cm) pa se u jamu baca manji miješani komunalni otpad.* Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 67,5 m

Dubina: 27,9 m

Status: Onečišćeno