Špilja se nalazi uz cestu južno od Gornjeg Slatnika. U neposrednoj blizini špiljskog je i gornji, jamski ulaz, koji je zatrpan s otpadom. Opširnije

Županija: Brodsko-posavska (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 0.5 m

Status: Onečišćeno


Golubinka se nalazi na području Razdolja kod Kladnjica. Ulaz je među suhozidima u blizini ceste za zaseok Matasi, pa ne čudi da se jama koristi kao deponij. Uz ulaz je postavljena armatura da se spriječi slučajan pad u jamu. Ima nešto ostataka smeća i životinja, ali postavljena je ograda na ulaz, pa vjerojatno nije aktivno odlagalište otpada. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 374 m

Dubina: 217 m

Status: Onečišćeno


Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 29 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini sela Sveta Lucija (Oprtalj) neposredno uz makadamski put u polju. Ovo je jedna od mnogobrojnih istarskih jama u koje se baca komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 175 m

Dubina: 159 m

Status: Onečišćeno


Ponor je na kartama označen i kao Mihićev ponor, a nalazi se u podnožju Kosice kod Ravne Gore. Vodene bujice su nanijele nešto otpada u objekt (automobilska guma i nešto sitnijeg otpada). Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 737 m

Dubina: 207 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Grabovim vršićima neposredno uz cestu od Ogulina za Lički Osik. U njoj je pronađena manja količina otpada. * Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 74 m

Dubina: 60 m

Status: Onečišćeno


Otvor jame se nalazi uz cestu u selu Gregorci (općina Tinjan). Ulaz je neposredno uz rub polja pa ne začuđuje da se u nju baca svakakav otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 73 m

Dubina: 97 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz asfaltiranu cestu Ogulin-Jasenak na području Žuževačke kose. Unutra je stari komunalni otpad kojeg na sreću nema previše. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 14.5 m

Status: Onečišćeno


Ova Golubinka nalazi se u zaleđu zaseoka Donji Begovići na jugoistočnim obroncima Biokova. U jamu se baca komunalni otpad. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 43 m

Dubina: 14.3 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz Bilušin vrh na Korčuli u blizini sela Postrana. U blizini su i putevi i ljudsko naselje pa ne čudi da je u njoj pronađeno nekoliko kubika komunalnog otpada i strvina. * Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 17 m

Dubina: 10.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini zaseoka Donji Božići na području Unešića. Blizu nje prolazi put pa ne čudi da u jami ima otpada, no na sreću radi se o malim količinama. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 19 m

Dubina: 17 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi na južnim padinama Pelješca u okolici Potomja. Radi se o vrlo aktivnom deponiju u koji je dosad bačeno na desetine kubika komunalnog otpada – cijela dvorana ispunjena je kućanskim otpadom. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 26.9 m

Dubina: 8 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi na južnim padinama Pelješca u okolici Bilopolja, a u njoj su pronađene manje količine komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 24 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi uz glavnu cestu na Pelješcu, nedaleko od sela Drače. U špilji je oko pola kubika građevinskog otpada (armatura, najloni, staklena i plastična ambalaža). Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 28 m

Dubina: 9.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz glavnu cestu na Pelješcu, nedaleko od sela Oskorušno. U jami se nalazi manja količina (nekoliko vrećica) kućanskog otpada – konzerve, ambalaže od lijekova i slično. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 19.6 m

Dubina: 13.3 m

Status: Onečišćeno