Jama se nalazi na Braču, u blizini mjesta Dračevica. Tradicionalno se desetljećima koristi kao strvinište, a i kao odlagalište komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Ulaz je unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, sjeverno od Novog Sela Žumberačkog, blizu granice sa Slovenijom i blizu kolnog puta. Zatrpana je komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 7 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Postirama na Braču a povijesno se koristila kao strvinište za uginule životinje. Potrebno je provjeriti današnje stanje onečišćenosti jame. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Ova mala špiljica se nalazi neposredno uz cestu Postira-Pučišća. Na tlu je ostavljeno/bačeno raznog krupnog otpada (oko 10 kubika) koji je vrlo lako ukloniti i odvesti na odlagalište otpada! Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi vrlo blizu autoputa za Split u području Prgometa. Ranije se koristila kao ilegalno smetlište, no danas je ulaz u jamu otežan. Naime radi prolaska ceste i izvedenih građevinskih radova na ulazu u jamu postavljena je kanalizacijska cijev koja služi kao (posredan) umjetni ulaz u jamu!! Zbog velike opasnosti nikako se ne preporučuje čišćenje otpada ili posjećivanje jame. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 50 m

Dubina: 129 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini današnje trase autoputa za Split u blizini mjesta Dražići (Sitno). Radi lakog pristupa koristi(la) se kao divlji deponij. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 45 m

Dubina: 76 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar Parka prirode Velebit u mjestu Gornja Klada, južno od Senja. Blizina sela i ceste osudila ju je da se koristila kao lokalno strvinište. Objekt je istražen na zahtjev tadašnjeg kustosa muzeja u Senju. Potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 11 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Selu Vukelići u blizini Krasnog, unutar Parka Prirode Velebit. Jama je desetljećima zatrpavana piljevinom i raznim stvarima koje su propadale u utrobu zemlje, sam otvor je jako širok, a dimenzije su nepoznate. Od pamtivijeka lokalcima služi kao deponij za baš sve čega su se željeli riješiti… nekada su to bile lešine uginulih životinja, kućni otpad, cijela stabla, istrošeni ... Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: - m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi duboko u šumi Sjevernog Velebita (unutar Parka prirode), no nažalost su u nju 1970-tih ubacivane strvine jer je u neposrednoj blizini kolni put. Potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 14 m

Dubina: 31 m

Status: Onečišćeno


Nalazi se neposredno u Novom Selu, južno od grada Slunja. Više kubika raznog komunalnog otpada ubačeno je kroz relativno uzak otvor: ulazna vertikala je kratka i uska, a njome se dolazi do dvorane u nižim dijelovima gdje se prostor značajnije širi, a i zatrpan je bačenim otpadom. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 47 m

Dubina: 38 m

Status: Onečišćeno


Ovo je dubok i vrlo dobro poznat ponor potoka Ričine u mjestu Klana koji je još 1969. godine proglašen geomorfološkim spomenikom prirode. Nažalost, na ulazu u ponor ima puno otpada, a u ponor otječe kanalizacija iz cijele Klanske doline iako su do ponora postavljene ploče s uputama od turističke zajednice! Pred ulazom je doduše postavljen pročistač vode, ali u ponor i dalje otječe smrdljiva ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: - m

Dubina: 420 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi sjeverno od Klane, između sela Studena i Marčelji, u području brda Nežnica. S obzirom na to da se nalazi u blizini ceste, ne začuđuje da je puna otpada. Prevladava građevinski i komunalni otpad – lagani pristup olakšava istovar za poduzetne ljude. Tragovi kamionskih guma “poduzetnika” vide se na slikama. Ironično je da se ulaz nalazi u neposrednoj blizini ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 52 m

Dubina: 30 m

Status: Onečišćeno


Jama se otvorila južno od Grobnika 1898. godine za vrijeme poplave. U nju su 70-tih godina ubacivane životinjske strvine, no trebalo bi utvrditi današnje stanje onečišćenosti. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 26 m

Dubina: 18 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini Novog sela kod Slunja, a u njoj je pronađena manja količina komunalnog otpada i ostaci ubačenih životinja (kosti). Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 170 m

Dubina: 50 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u suhozidima u okolici Punta na Krku. U prošlosti su seljaci u jamu bacali otpad no potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno