Jama se nalazi istočno od Umaga u šumarku gdje je nekada bilo ilegalno odlagalište građevinskog otpada. Mještani, kako bi izbjegli mogućnost upada kroz teško uočljiv otvor, postavili su na isti veliki kameni blok te nekoliko raznovrsnih kamionskih guma. Lovočuvar koji je pokazao jamu, potvrdio je da preko 50 godina – od kada on pamti, ljudi tamo bacaju smeće. Samim pogledom u jamu se ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: 38 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici istarskog Novigrada. U njoj se nalaze manje količine plastičnog otpada poput špage za vezivanje voćaka, zamke za glodavce i patrone sačmarice. Dio otpada je pokupljen od strane speleologa prilikom lociranja jame. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: 6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi neposredno uz cestu Višnjan – Poreč. Već desetljećima se koristi kao odlagalište komunalnog i klaoničkog otpada, a na ulazu je postojala zabetonirana ploča sa šahtom kroz koji se ubacivao otpad. Ploča je danas puknuta te predstavlja veliku opasnost od urušavanja i upadanja u jamu. Zbog nepodnošljivog smrada lešina u jamu nije bilo moguće ući. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: ~60 m

Status: Onečišćeno


Napušteni kompleks rudnika kvarcnog pijeska kraj Loborike statički nije u najboljem stanju te se diljem šume redovito urušavaju / otvaraju novi otvori. Lokalni mještani te stanovnici Pule redovito dovoze i odlažu raznovrsni otpad u te otvore. Lokalne vlasti povremeno „saniraju“ ta onečišćenja, ali nedovoljno često i kvalitetno. Kroz glavni – službeni otvor ubačeno je više desetaka ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Status: Onečišćeno


Radi se o deponiju komunalnog otpada koji se nalazi neposredno uz zapadni dio grada Višnjana, a prema procjeni grada, na ovoj lokaciji nalazilo se oko 650 m3 otpada. U listopadu 2018. Općina je raspisala postupak jednostavne nabave za sanaciju ilegalnog deponija. Sanaciju je odobrio i financirao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a Općina je to ironično nazvala „obnovom kraške ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 34 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Ponor se nalazi u okolici Buja kod zaseoka Vinela. Tijekom obilaska terena u prosincu 2020. godine, na ulaznom dijelu ponora uočene su odbačene vreće s ”friškim” kućanskim otpadom. Pregledom grotla, na rubovima se uočavaju manje količine starijeg smeća. Pošto se radi o povremeno aktivnom ponoru, pretpostavka je da su nepoznate količine smeća završile u podzemlje. Uz to, ponor ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 106.2 m

Dubina: 68.6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na jugu Istre u okolici Ližnjana. Lokalni stočar već desetljećima koristi jamu kao odlagalište uginulih ovaca. U jami se nalazi i veća količina komunalnog i građevinskog otpada (pločice i sl.). Pošto se jama nalazi u blizini aerodroma koji je bio napadnut za vrijeme domovinskog rata, postoji mogućnost da u jami ima odbačenih minsko eksplozivnih naprava. Zbog velike opasnosti ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: ~15 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz poljski put koji je udaljen svega 20 metara od glavne ceste Pinezići-Vodnjan. U jami se nalazi neutvrđena količina raznog otpada. Uz rub otvora jame vide se tragovi recentnog bacanja komunalnog i građevinskog otpada. U objektu je u više navrata zabilježena opasno niska količina kisika < 17%. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: 15 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u šumarku sjevernije od istarskog Novigrada. U jami se nalaze manje količine poljoprivrednog otpada (gume za navodnjavanje, špage i sl.) te ”ostaci” kolinja. Tijekom ljetnih mjeseci u jami je zabilježeno pomanjkanje kisika! Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Otvor se nalazi neposredno uz cestu koja spaja istarska sela Badernu i Vižinadu. U jami je zabilježena poveća količina komunalnog otpada, lešina životinja, te otpada iz „automehaničarske“ radionice. Tijekom istraživanja jame u travnju 2021. godine, zabilježene su lešine ovca te 2 uginula galeba. Većina otpada je starijeg podrijetla, no uočeno je nekoliko „svježih“ vreća. Procjenjuje se da u ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: 41 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na križanju, sada već zapuštenih poljskih puteva južno od naselja Kremenje. U jami se nalazi raznovrsni komunalni otpad koji je procijenjen na 2 kubika materijala. Sav otpad je starijeg podrijetla. Na otvoru jame, koji se nalazi odmah uz šumski put, postavljana je metalna bačva radi sprječavanja upadanja ili bacanja otpada u jamu. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi nadomak makadamske ceste kojom se koriste stanovnici sela Anžići i lokalni poljoprivrednici. U špilju je ubačeno nekoliko većih „namotaja“ zahrđane metalne žice koja se inače koristi u vinogradarstvu te skoro ne zamjetna količina sitnijeg smeća. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 19 m

Dubina: 8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Crnog grada kod Umaga. Njen ulaz je trenutno zagrađen armaturnom mrežom, te su pristupni putevi obrasli šumom. U jami se nalazi nekoliko desetaka plastičnih kašeta za piće i porazbijana staklena ambalaža te manje količine komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 14.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u šumarku između dvije velike njive, odmah uz napušteni zaseok Bujarići na području Općine Višnjan. Jama ima 2 ulazna otvora na različitim visinama. Kroz najviši otvor, zbog lake pristupačnosti odmah nadomak njive, ubacivano je smeće. Sav uočen otpad je starijeg podrijetla, što dokazuje da se više ne odlaže smeće u navedenu jamu. U jami se nalazi nekoliko kubika starijeg ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 23 m

Dubina: 47 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u istarskog Višnjana uz šumu, odmah do neodržavanog pašnjaka. Pristup jami je vrlo lagan, čak i traktorom, a otvor je relativno velik te lako dostupan. Dno jame ulazne okomice, na 30 metara dubine je prekriveno većom količinom komunalnog otpada te otpadom poljoprivrednog i stočarskog podrijetla. Tijekom ljetnih mjeseca u jami je zabilježeno pomanjkanje kisika! Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 23 m

Dubina: 29 m

Status: Onečišćeno