Jama se nalazi na Braču, u blizini mjesta Pučišća, područje Široki Dolac. Povijesno se koristila kao strvinište, a potrebno je utvrditi današnje stanje zagađenosti objekta. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 6 m

Dubina: 32 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u šumi uz sjeverni kraj Delnica, a u njoj su pronađeni bačeni komunalni otpad i strvine, a 2004. godine je u nju u ekološkom incidentu iscurilo gorivo. 2016. godine jama je ponovo posjećena i pronađene su nove količine otpada. Ulaz je potrebno zaštititi! * Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 56 m

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Ova jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u blizini sela Sošice. U jamu se baca komunalni otpad. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 17 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, kod Radatovića, zaselak Pilatovci. U jamu se ubacuje otpad, a postoji i raniji podatak (1989.) o strvinama pod ulazom. U jami su pronađeni i ulomci keramike pa bi mogla biti arheološki zanimljiva. Uz to, kroz nju prolazi stalan vodeni tok koji onečišćenje raznosi dublje u podzemlje. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 93 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Braču, u sjeveroistočno od mjesta Gronji Humac. 1950-ih se koristila kao strvinište, a potrebno je provjeriti njeno današnje stanje. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: - m

Dubina: 54 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u blizini Oštrca. Jama se nalazi u boku vrtače i gotovo do polovice je zapunjena tlom i otpadom. U jamu poniru vode koje su trasirane na izvor Obrv, a objekt je zaštićen i kao stanište podzemne faune unutar ekološke mreže natura 2000! Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 6 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Ova izrazito duboka Bračka jama nalazi se južno od sela Pražnica. Povijesno (1950-ih) je služila kao strvinište za uginulu stoku, no potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: - m

Dubina: 237 m

Status: Onečišćeno


Jama je u okolici sela Postrana (Korčula) neposredno uz put. U nju je ubačen razni komunalni otpad, a od 2004. godine postoji i podatak o svježem organskom otpadu. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 16 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, zapadno od Samobora, na cesti između Budinjaka i Gornje Vasi. Zbog lakog pristupa je zatrpana komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 2 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Braču u blizini sela Dračevice. Povijesno (1950-ih) je služila kao strvinište za uginulu stoku, no potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Navike je teško iskorijeniti. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: - m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Braču, u blizini mjesta Dračevica. Tradicionalno se desetljećima koristi kao strvinište, a i kao odlagalište komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Ulaz je unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, sjeverno od Novog Sela Žumberačkog, blizu granice sa Slovenijom i blizu kolnog puta. Zatrpana je komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 7 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Postirama na Braču a povijesno se koristila kao strvinište za uginule životinje. Potrebno je provjeriti današnje stanje onečišćenosti jame. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Ova mala špiljica se nalazi neposredno uz cestu Postira-Pučišća. Na tlu je ostavljeno/bačeno raznog krupnog otpada (oko 10 kubika) koji je vrlo lako ukloniti i odvesti na odlagalište otpada! Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi vrlo blizu autoputa za Split u području Prgometa. Ranije se koristila kao ilegalno smetlište, no danas je ulaz u jamu otežan. Naime radi prolaska ceste i izvedenih građevinskih radova na ulazu u jamu postavljena je kanalizacijska cijev koja služi kao (posredan) umjetni ulaz u jamu!! * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 50 m

Dubina: 129 m

Status: Onečišćeno