Jama se nalazi na Braču, u sjeveroistočno od mjesta Gronji Humac. 1950-ih se koristila kao strvinište, a potrebno je provjeriti njeno današnje stanje. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: - m

Dubina: 54 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u blizini Oštrca. Jama se nalazi u boku vrtače i gotovo do polovice je zapunjena tlom i otpadom. U jamu poniru vode koje su trasirane na izvor Obrv, a objekt je zaštićen i kao stanište podzemne faune unutar ekološke mreže natura 2000! Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 6 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Ova izrazito duboka Bračka jama nalazi se južno od sela Pražnica. Povijesno (1950-ih) je služila kao strvinište za uginulu stoku, no potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: - m

Dubina: 237 m

Status: Onečišćeno


Jama je u okolici sela Postrana (Korčula) neposredno uz put. U nju je ubačen razni komunalni otpad, a od 2004. godine postoji i podatak o svježem organskom otpadu. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 16 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, zapadno od Samobora, na cesti između Budinjaka i Gornje Vasi. Zbog lakog pristupa je zatrpana komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 2 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Braču u blizini sela Dračevice. Povijesno (1950-ih) je služila kao strvinište za uginulu stoku, no potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Navike je teško iskorijeniti. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: - m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Braču, u blizini mjesta Dračevica. Tradicionalno se desetljećima koristi kao strvinište, a i kao odlagalište komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Ulaz je unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, sjeverno od Novog Sela Žumberačkog, blizu granice sa Slovenijom i blizu kolnog puta. Zatrpana je komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 7 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Postirama na Braču a povijesno se koristila kao strvinište za uginule životinje. Potrebno je provjeriti današnje stanje onečišćenosti jame. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Ova mala špiljica se nalazi neposredno uz cestu Postira-Pučišća. Na tlu je ostavljeno/bačeno raznog krupnog otpada (oko 10 kubika) koji je vrlo lako ukloniti i odvesti na odlagalište otpada! Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi vrlo blizu autoputa za Split u području Prgometa. Ranije se koristila kao ilegalno smetlište, no danas je ulaz u jamu otežan. Naime radi prolaska ceste i izvedenih građevinskih radova na ulazu u jamu postavljena je kanalizacijska cijev koja služi kao (posredan) umjetni ulaz u jamu!! * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 50 m

Dubina: 129 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini današnje trase autoputa za Split u blizini mjesta Dražići (Sitno). Radi lakog pristupa koristi(la) se kao divlji deponij. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 45 m

Dubina: 76 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar Parka prirode Velebit u mjestu Gornja Klada, južno od Senja. Blizina sela i ceste osudila ju je da se koristila kao lokalno strvinište. Objekt je istražen na zahtjev tadašnjeg kustosa muzeja u Senju. Potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 11 m

Dubina: 11 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Selu Vukelići u blizini Krasnog, unutar Parka Prirode Velebit. Jama je desetljećima zatrpavana piljevinom i raznim stvarima koje su propadale u utrobu zemlje, sam otvor je jako širok, a dimenzije su nepoznate. Od pamtivijeka lokalcima služi kao deponij za baš sve čega su se željeli riješiti… nekada su to bile lešine uginulih životinja, kućni otpad, cijela stabla, istrošeni ... Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: - m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi duboko u šumi Sjevernog Velebita (unutar Parka prirode), no nažalost su u nju 1970-tih ubacivane strvine jer je u neposrednoj blizini kolni put. Potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 14 m

Dubina: 31 m

Status: Onečišćeno