Ova jamska pukotina nalazi se u Samoborskom gorju u blizini Dubrave Samoborske i, nažalost, u blizini puta. Iako su je samoborski speleolozi jednom već očistili od otada, otpad se na sramotu i dalje u nju ilegalno baca! Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 28 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod sela Soline (u Solinskom vrhu) oko šest kilometara južnije od Bosiljeva. U jami ima malo komunalnog otpada i više svježe ispiljenih trupaca koje su šumari u nju ubacili. Također je zamjetno dizanje vode u jami, vjerojatno radi izgradnje akumulacije HE Lešće. * Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: - m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Begovac. Presudila joj je blizina naseljenog mjesta, pa je lokalno stanovništvo u nju 1960-ih ubacivalo strvine životinja. Potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 12 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Begovac. Presudila joj je blizina naseljenog mjesta, pa je lokalno stanovništvo u nju 1960-ih ubacivalo strvine životinja. Potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 12 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Driskovac. Na dnu jame ima nešto bačenog otpada, no s obzirom na to da je podatak prilično star – potrebno je provjeriti današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: - m

Dubina: 24 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u zaseoku Delivuki, u blizini puta. Zbog pristupačnosti – u jamu se ubacuje komunalni otpad. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 7 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod sela Vezmari (Karlovac) u području Begovac. Presudila joj je blizina naseljenog mjesta, pa se na dnu nalazi mnogo raznovrsnog bačenog materijala. Potrebno je utvrditi današnje stanje u jami. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: - m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Braču, u blizini Novog Sela. Povijesno su ljudi u nju bacali strvine životinja, no potrebno je utvrditi današnje stanje zagađenosti objekta. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Braču, u blizini Selca. Sredinom prošlog stoljeća ljudi su u nju bacali otpad i strvine životinja, 2009. godine je otpad još uvijek u jami! Jama je izrazito bitno biospeleološko nalazište – u njoj su otkrivene čak četiri nove vrste podzemnih životinja!! Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 21 m

Dubina: 29 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, sjeverno od Noršić sela, a u nju se ubacuje komunalni otpad. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 9 m

Dubina: 12 m

Status: Onečišćeno


Ova špiljica nalazi se sjeverno od Ogulina u selu Panići, nekoliko desetaka metara zapadno od ceste. Ranije je korištena za bacanje otpada, no danas se ono više ne baca i objekt se može lako očistiti. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 5 m

Dubina: 2 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u mjestu Klanac kod Broda na Kupi. Otvor jame je nastao prije 40-ak godina izgradnjom ceste, a tada se zbog pristupačnosti koristila kao lokalno smetlište. Originalni podatak u bazi je iz 1967., no posljednji terenski podaci potvrđuju da je otpad i danas u jami. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 17 m

Dubina: 26 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini sela Špehari. Služila je lokalnom stanovništvu kao smetlište, a ubacivane su i životinjske strvine. Članovi Speleološkog kluba Ozren Lukić očistili su jamu od otpada. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 94 m

Dubina: 30 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi južno od Starog Laza (u blizini Ravne Gore). Prije 40-ak godina je u njoj dokumentirano bačen otpad i kosti životinja, a potrebno je utvrditi današnje stanje u objektu. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 17 m

Dubina: 18 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Braču, u blizini Sutivana, istočno od kapelice Sv. Spiridona. Povijesno se koristila kao strvinište, a potrebno je utvrditi današnje stanje zagađenosti objekta. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: - m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno