Jama se nalazi uz državnu cestu D8 od Rijeke prema graničnom prijelazu za Sloveniju. Komunalni otpad i životinjske strvine su ubačeni na ulaznom dijelu jame. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 364 m

Dubina: 95 m

Status: Onečišćeno


Ova mala špilja je puna otpada jer se nalazi neposredno ispod ceste od Gomirja prema zaseoku Kosanovići. Prevladava komunalni otpad, no pronađena je i svježa lešina ovce pred ulazom i malo kostiju u samoj špilji. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 12 m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Ova jama nalazi se južno os sela Semići (sjeverno od Lupoglava) unutar Parka prirode Učka. Presudila joj je blizina ljudskih naselja i kolnog puta – na njenom dnu ima bačenih strvina i komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Istarska županija (karta)

Duljina: 1.6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi sjeverno od zaseoka Minge na području drniških Sedramića. Ulaz je u blizini makadamskog puta, sakriven između stijena. Srećom, ulaz je manjih dimenzija pa vjerojatno i zbog toga jama nije teško onečišćena bačenim otpadom. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska županija (karta)

Duljina: 0.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini vrha Poklon u zaleđu Opatije, nedaleko od asfaltirane ceste (iznad tunela Učka). Objekt ima veliki ulaz i lako je dostupan pa je zatrpan velikim količinama komunalnog i krupnog otpada (auto olupina). Značajno je i da se nalazi u vodozaštitnoj zoni pa je zato svojedobno oko ulaza postavljena zaštitna žičana ograda. Ljudi su s vremenom ogradu potrgali i danas postoji ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska županija (karta)

Duljina: 10 m

Status: Onečišćeno


Ovaj objekt nalazi se na Ćićariji u blizini doma na Poklonu. Ulaz je u blizini prohodnog puta pa se u jami nalazi bačeni komunalni otpad. Srećom nema ga puno (stare limenke, boce, vrećice) jer se jama nalazi u vodozaštitnoj zoni. Objekt je očišćen od otpada 2017. u sklopu ekološko-edukativne akcije “Čisto podzemlje Parka prirode Učka”! Opširnije

Županija: Istarska županija (karta)

Duljina: 4 m

Status: Očišćeno


Pećina se nalazi u šumama jugozapadno od Lanišća (Ćićarija) i udaljena je nekoliko stotina metara od većih prometnica i putova. Zbog toga se u njoj nalaze tek manje količine otpada. Opširnije

Županija: Istarska županija (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi jugozapadno od Klane u brdu Travnik i jedna je od dvije onečišćene jame u tom kvartu. Objekt su 2002. istražili riječki speleolozi, a već tada je bio pun otpada na dnu ulazne vertikale. Stanje u jami nije se puno promijenilo od 2007. kada je posljednji puta posjećena, no danas (2016.) su u jami pronađene i raspadnute životinjske strvine koje zaudaraju iz plastičnih vrećica. ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska županija (karta)

Duljina: 6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi među suhozidima blizu zapadnog kraja otoka Korčule, uvala Stračinčica. Zbog dobre premreženosti putovima, u jamu se baca komunalni otpad – ima ga po suhim dijelovima jame, ali i na površini i u jezeru na dnu objekta plutaju plastične vrećice pune otpada. Jama je anhijalina, tj. u njoj dolazi do miješanja slatke vode s morskom, zbog čega je jako zanimljiva zbog pronalaska ... Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska županija (karta)

Duljina: 1.5 m

Status: Onečišćeno


Nalazi se u selu Babići uz trasu planirane Slunjske obilaznice. Na dnu jame ima manja količina komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Karlovačka županija (karta)

Duljina: 2 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi jugoistočno od zaseoka Krstača (Knin) i to manje od 200 metara zračne linije iznad izvora Bibnovac čije vode se ulijevaju neposredno pod Svjetski poznati Roški slap u Nacionalnom parku Krka. Blizina izvora čini ovo onečišćenje posebno osjetljivim, no u vrijeme istraživanja (1989.) otpada nije bilo izrazito puno. Jama je također stanište zaštićenih šišmiša. * Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 17 m

Status: Onečišćeno