Jama se nalazi u području Orijevac u blizini Perjasice. Na dnu ulazne vertikale se nalaze velike količine komunalnog otpada koji formira stožac u podu dvorane. Tijekom 80-ih godina istraživanja su zbog otpada prekinuta već u ulaznom dijelu, no nove generacije speleologa nastavile su istraživanje i otkrile stotine metara podzemnih kanala. Jama je oćišćena u ljeto 2020. od strane špiljara SO ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 227 m

Dubina: 28 m

Status: Očišćeno


Još jedna zagađena jama koja se nalazi unutar zaštićenog područja Parka prirode Velebit, južno od sela Devčići. Nalazi se u blizini naselja pa se već desetljećima u nju baca otpad jer u blizini nema postavljenih kontejnera. Prvi puta zabilježena je 1982., a današnje stanje u njoj je isto ili lošije. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 37 m

Status: Onečišćeno


Jedan od ružnijih slučajeva uništavanja prirodnih bogatstava Velebita: ova jama nažalost više ne postoji. Nekada je to bio impozantan, dostupan i atraktivan speleološki objekt dubine čak 91 metar, no zbog ljudske neodgovorne gluposti jama je zatrpana otpadom, piljevinom (u Krasnom Polju se nalazi pilana) i zemljom. Navodno je 70-tih godina planski zatrpana do ruba radi sprječavanja upadanja ... Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 91 m

Status: Onečišćeno


Još jedna zagađena jama koja se nalazi unutar (na papiru) zaštićenog područja Parka prirode Velebit, u planinama u okolici sela Krasno. Jama se nalazi nekoliko metara od asfaltiranog puta prema Štirovači. Ime jame dovoljno govori o njenom stanju… Prvi puta onečišćenje je zabilježeno 80-tih godina, a stanje je nepromijenjeno i danas. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 22 m

Dubina: 33 m

Status: Onečišćeno


Ova potopljena jama se nalazi u zaseoku Gerovci, južno od Ogulina. U nekoliko eko-akcija su speleolozi i ronioci Hrvatsko biospeleološko društvo-a i SO HPD Željezničara, uz pomoć mještana i učenika osnovnih škola, očistili Zeleno jezero. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: - m

Dubina: 24 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi uz rijeku Dobru, u selu Lipošćaki (Trošmarija). Objekt je u potpunosti nestao, vidi se samo lokacija ulaza koja je prekrivena otpadom (plastične boce, strvine, kućanski otpad). Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 3 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Ponor je zaštićen kao stanište podzemne faune unutar ekološke mreže Natura 2000, a nalazi se u zaseoku Gerovci, južno od Ogulina. U nekoliko eko-akcija su speleolozi i ronioci Hrvatsko biospeleološko društvo-a i SO HPD Željezničara, uz pomoć mještana i učenika osnovnih škola, očistili dio otpada iz ponora, no nažalost u ponoru još ima oko dva kubika otpada. Otpad iz potopljenog dijela ponora ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 167 m

Dubina: 22 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi u Povilama, južno od Novog Vinodolskog i to unutar gusto naseljenog područja. Zbog toga ne čudi da u njoj ima puno komunalnog otpada! Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: - m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Još jedna jama unutar Parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje, u blizini zaseoka Delivuki u koju se ubacuje komunalni otpad. Opširnije

Županija: Zagrebačka (karta)

Duljina: 2 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Jama je u selu Biloši u području Imotskog i koristila se kao lokalno smetlište. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 38 m

Dubina: 28 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi južno od sela Siča (Karlovac). Još 1980-ih je u ulaznoj vrtači, kao i u cijelom objektu bilo raznog otpada, a i danas je ulaz djelomično zatrpan otpadom! Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 40 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Pagu u blizini Novalje. Zatrpana je 1970-ih kamenjem od suhozida što sprječava istraživanja, ali ne predstavlja ekološki problem. Potrebno je utvrditi njeno današnje stanje. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 20 m

Dubina: 6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi oko kilometar južno od Klane u području Cerovlje. Blizu je “civilizacije” pa je zatrpana komunalnim otpadom. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: - m

Dubina: - m

Status: Onečišćeno


Nalazi se u selu Medići kod Generalskog Stola. Prvi puta otpad je dokumentiran davne 1967., a stanje je provjereno 2019. Pola stoljeća kasnije, jama je i dalje aktivan divlji deponij. Dapače u njoj ima puno otpada koji se otkotrljao i dalje od ulazne vertikale. * Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 36 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u području Jezero, kod sela Šupice (Plaški). U speleološkom zapisniku iz 1974. godine piše da je u špilji u sredini dvorane hrpica donesenog smeća. Danas je cijela dvorana prekrivena slojem od barem pola metra otpada! Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno