Ponor je na kartama označen i kao Mihićev ponor, a nalazi se u podnožju Kosice kod Ravne Gore. Vodene bujice su nanijele nešto otpada u objekt (automobilska guma i nešto sitnijeg otpada). Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 737 m

Dubina: 207 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Grabovim vršićima neposredno uz cestu od Ogulina za Lički Osik. U njoj je pronađena manja količina otpada. * Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 74 m

Dubina: 60 m

Status: Onečišćeno


Otvor jame se nalazi uz cestu u selu Gregorci (općina Tinjan). Ulaz je neposredno uz rub polja pa ne začuđuje da se u nju baca svakakav otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 73 m

Dubina: 97 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz asfaltiranu cestu Ogulin-Jasenak na području Žuževačke kose. Unutra je stari komunalni otpad kojeg na sreću nema previše. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 14.5 m

Status: Onečišćeno


Ova Golubinka nalazi se u zaleđu zaseoka Donji Begovići na jugoistočnim obroncima Biokova. U jamu se baca komunalni otpad. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 43 m

Dubina: 14.3 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz Bilušin vrh na Korčuli u blizini sela Postrana. U blizini su i putevi i ljudsko naselje pa ne čudi da je u njoj pronađeno nekoliko kubika komunalnog otpada i strvina. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 17 m

Dubina: 10.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini zaseoka Donji Božići na području Unešića. Blizu nje prolazi put pa ne čudi da u jami ima otpada, no na sreću radi se o malim količinama. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 19 m

Dubina: 17 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi na južnim padinama Pelješca u okolici Potomja. Radi se o vrlo aktivnom deponiju u koji je dosad bačeno na desetine kubika komunalnog otpada – cijela dvorana ispunjena je kućanskim otpadom. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 26.9 m

Dubina: 8 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi na južnim padinama Pelješca u okolici Bilopolja, a u njoj su pronađene manje količine komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 24 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi uz glavnu cestu na Pelješcu, nedaleko od sela Drače. U špilji je oko pola kubika građevinskog otpada (armatura, najloni, staklena i plastična ambalaža). Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 28 m

Dubina: 9.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz glavnu cestu na Pelješcu, nedaleko od sela Oskorušno. U jami se nalazi manja količina (nekoliko vrećica) kućanskog otpada – konzerve, ambalaže od lijekova i slično. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 19.6 m

Dubina: 13.3 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Pelješcu u okolici Trpnja, u blizini ceste prema Dubi Pelješkoj. U jami je pronađena manja količina otpad (oko pola kubika), a većinom se radi o staroj odjeći. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 7.3 m

Dubina: 4.6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na Pelješcu u okolici Trpnja, u blizini ceste prema Dubi Pelješkoj. U jami ima oko kubik i pol raznog sitnog kućanskog otpada. Kraj ulaza prolazi cesta pa je moguće i da je jama otvorena prilikom izgradnje. Zbog toga je ulaz vrlo nestabilan (razmrvljen) pa je potreban oprez kod kretanja! Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 20 m

Dubina: 13 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Dugopolju u zaleđu Splita, neposredno uz gusto naseljeno i industrijalizirano područje. Nažalost cijeli je objekt zatrpan prilikom izgradnje skladišta u industrijskoj zoni Dugopolje…. Srećom jama je istražena i topografski snimljena prije ravnanja terena pa postoji bar nekakav zapis o njenom postojanju. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 53 m

Dubina: 86 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Ozlja, južno od rijeke Kupe kod sela Lukunić draga. Na dnu objekta ima dosta kosti (vjerojatno domaćih životinja) i par kubika komunalnog (kućnog) otpada. Dosta otpada ima i na ulaznoj kosini i preko njega treba prijeći da se uđe u jamu. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 37.5 m

Status: Onečišćeno