Jama se nalazi u gustim šumama istočno od Klane (Rijeka) uz makadamski put. Na dnu ulazne vertikale se nalazi komunalni otpad (plastične vreće, predmeti i sl.) te životinjske kosti većih životinja. Količina nije velika i čišćenje bi bilo lako izvedivo. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 69 m

Dubina: 47 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na širem Riječkom području, uz cestu za Kastav, nedaleko od zaseoka Milohni. U jami se nalazi manja količina komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 7.5 m

Dubina: 23.5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Kozice (općina Vrgorac) u zaseoku Katići. Otvor je vrlo malenih dimenzija, no poznat je lokalnom stanovništvu jer se i ovdje nalazi otpad. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 0,7 m

Dubina: 6,5 m

Status: Onečišćeno


Ova golubinka ima ulaz pod Debelim brdom na području Višnjice u općini Vrgorac. Otvor je u neposrednoj blizini asfaltirane ceste prema Makarskoj. Na dnu jame nalazi se bačeni komunalni otpad. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 124 m

Dubina: 54 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u zaleđu Makarske u blizini planinarskog doma pod Vošcem. U objektu je pronađen komunalni otpad, vjerojatno zbog blizine planinarskog doma. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 42 m

Dubina: 38 m

Status: Onečišćeno


Jama je u blizini Počiteljskog vrha na Južnim obroncima Velebita daleko od naselja i prometnica. U jami je pronađena manja količina komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 53 m

Dubina: 123 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini ogulinskog odmarališta Kneja. U okolici ima nekoliko vikendica i lovačkih kućica, a ulaz je izuzetno dostupan pa se objekt koristi kao deponij. Već oko ulaza širi se smrad strvina, a na dnu se vidi velika količina mješavine komunalnog otpada, otpada od lovaca (kože, iznutrice) i strvina (ovce?). Jama zbog onečišćenja nije speleološki istražena ali se pretpostavlja da ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Dubina: ~20 m

Status: Onečišćeno


Ova jama nalazi se uz cestu kod zaseoka Gamboci u okolici Buja (Istarska županija). Ulaz u objekt je velik pa ne začuđuje da se u jamu baca komunalni otpad. Uz to, u objektu je zamijećen nedostatak kisika, što nije neuobičajeno za istarske jame. Otpad u njoj sigurno doprinosi lošoj mikroklimi… Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 74 m

Dubina: 32 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u okolici Vodnjana istočno od Stancije Negrin. Na samom ulazu špilje u vrtači je nabacan krupni i komunalni otpad. Otpad se većinom sastoji od traktorskih guma, raznih peći na drva, karoserija motocikla te ostalog manjeg otpada poput kanistera za benzin, limenki, boca i sl. Špilju su na jesen 2020. očistili članovi SD Underground u okviru Čistog podzemlja! Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 46 m

Dubina: 5 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi uz cestu kod zaseoka Šterna u sjevernom dijelu općine Grožnjan. Ispod ulazne vertikale se nalazi veća količina klaoničkog otpada (od kućnog klanja goveda i ovca) u plastičnim vrećama. Količina otpada iznosi čak oko 10 m3. Sav otpad se nalazi na prvoj polici, te se ga toliko nakupilo da se jedva vidi prolaz u drugu dvoranu. U otpad se propada pa postoji mogućnost ozljeđivanja! ... Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 66 m

Dubina: 31 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na privatnom zemljištu uz istarski Y u blizini Svetog Lovreča. Zemljoposjednik obližnje poljoprivredne parcele u jamu je ubacio, prema procjeni inspektora cca. 100 m3 otpada. Otpad se uglavnom sačinjavao od materijala nastalog iskopima, zemlje i kamenja, ali među ostalom uočene su stare automobilske gume, razna ambalaža, dijelovi starih asfaltnih podloga i dr. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 85 m

Dubina: 130 m

Status: Onečišćeno


Još jedna onečišćena jama koja se nalazi u Nacionalnom parku Plitvička jezera, u neposrednoj blizini kuća kod mjesta Jezerce. Na dnu jame nalaze se plastične vreće pune otpada koje su pomiješane s lišćem pa je teško procijeniti količinu bačenog materijala. Zbog blizine kuća, nije isključeno da se radi o velikom deponiju koji je prikriven lišćem. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 38 m

Dubina: 28 m

Status: Onečišćeno


Jama ispod odlagališta „Osojnica“ otvorena je prilikom sanacije odlagališta „Osojnica“, odnosno prije ovih radova kaverna nije imala prirodan ulaz. Otpad je u jamu upao prilikom otvaranja ulaza te je bilo procijenjeno oko 1,5-2 kubika primarno komunalnog otpada pomiješanog sa zemljanim materijalom na dnu ulazne vertikale i polici ispod ulaza. U akciji čišćenja jama je očišćena od otpada te je ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 19 m

Dubina: 21 m

Status: Očišćeno


Nova onečišćena jama unutar Parka prirode Velebit nalazi se u blizini Devčića (kod Krasnog). U jamu je bačen sitni i krupni komunalni otpad. Objekt je stanište zaštićenog podzemnog kornjaša Leptodirusa hochenwartii. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 83 m

Dubina: 83 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u vrletima srednjeg Velebita u području Bužima. Presudila joj je blizina makadamske ceste – dno je zakrčeno raznim sitnim otpadom koji je spriječio prolazak speleologa pa jama nije do kraja istražena! Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 15 m

Dubina: 13 m

Status: Onečišćeno