Jama se nalazi kod Ravne Gore, uz put od sela Stari Laz prema Bujanovoj glavi. Radi se o starom šumskom putu koji je danas prohodan samo za terenska vozila. U jamu je bačeno nekoliko komada bijele tehnike (štednjaci, pećnice, frižideri), puno raznih kanti i plastičnog otpada, razni sitni otpad… i motor NSU Prima Pretis koja je dokumentirana u jami još 1972. godine (proizvodila se 50-tih ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 39 m

Dubina: 35 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Bobodolskog gaja kod Promine (Šibensko-kninska županija). Nažalost potpuno je uništena – ovo je još jedan zastrašujući horor deponij. Jama je prepuna svježeg klaoničkog i komunalnog otpada koji se razvlači po ulaznoj vertikali i prijeti zarazama… Teško probavljive scene. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Status: Onečišćeno


Peta upisana jama koja se nalazi u blizini malog drniškog sela Širitovaca. Ovo je područje u podzemlju jedno od najzagađenijih u Hrvatskoj pa ne iznenađuje novi nalaz. Jama je uz makadamski put, a zbog otpada koji se u njoj nalazi još nije istražena. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi uz šumski put u blizini sela Šušnjari kod Tounja. Objekt ima špiljski ulaz u manjoj vrtači, a u vrijeme visokih razina podzemnih voda cijela špilja i vrtača se potapaju. U strmoj ulaznoj vrtači među granjem i lišćem ima oko kubik do dva kućanskog otpada. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 73 m

Dubina: 2 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod karlovačkog Krnjaka, u blizini makadamskog puta kod sela Sikirica. Istraživanja ovog objekta su u tijeku, a na njenom dnu oučen je bačeni komunalni otpad. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini željezničke pruge kod splitskih Kaštela kod stanice Sadine. Ulaz je uz makadam pa se i u ovaj objekt baca komunalni otpad i strvine. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 23 m

Dubina: 20 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u okolici Trilja u neposrednoj blizini zaseoka Gornje Selo. Kako ovdje do nedavno nije bilo organizizranog odvoza otpada, u špilju je lokalno stanovništvo bacalo sav svoj otpad. Danas u objektu ima velikih količina raznog materijala. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Rumina (Hrvace) u blizini Kodžomanovih staja. Ulaz joj je vrlo malih dimenzija pa se otpad u nju ručno ubacivao, vrećicu po vrećicu. Na dnu je do nedavno bila vrlo velika količina svježe ubačenog materijala, pa je ovo očito bilo uobičajeno smetlište lokalnom stanovništvu. Jama dosad nije speleološki istražena – ovo je još jedan ružan primjer upropaštavanja ... Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: ~60 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi uz asfaltiranu cestu koja vodi od Vranića kod Višnjana do zaseoka Barići. Ucrtana je u kartu i dobro je poznata lokalnom stanovništvu koje u nju baca otpad (komunalni otpad, kanisteri, stari televizor…). * Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 22 m

Dubina: 26 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi na samoj punti poluotoka Frkanja na otoku Rabu. Ulaz je relativno velik, a objekt je nekoliko metara od mora. U njoj ima manja količina otpada (ambalaža, sitni komunalni otpad) koju su ubacili necivilizirani prolaznici. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 23,1 m

Dubina: 4,8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Runovića (Imotska krajina) kod zaseoka Jakići i Bitange. Temeljito je uništena jer ju bitange odavno koriste kao lokalni deponij svega i svačega – od kućanskog otpada do strvina i namještaja. Velika hrpa nalazi se na ulaznoj kosini i na dnu ulazne vertikale. * Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 13 m

Dubina: 13 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini zaseoka Janjači (Ogulin) u predjelu Ložanjak. Ulaz je u blizini šumskih putova i na njenom dnu ima nekoliko kubika otpada starijeg datuma koji je dijelom prekriven lišćem. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 15 m

Dubina: 10 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini Vrgorca u zaleđu Biokova kod zaseoka Marasi. Ulaz je relativno velikih dimenzija i okružen je brojnim makadamskim putovima pa ne čudi da se u jamu baca komunalni otpad. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 7,5 m

Dubina: 12,6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod istarskog mjesta Kanfanara – selo Sošići. Nalazi se svega 200-tinjak metara sjeveroistočno od seoskih kuća pa ne čudi da se na dnu jame nalazi komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 45 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi u samom mjestu Dobrinj. Na ulazu u objekt nabacana je stara armatura. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 8 m

Status: Onečišćeno