Jama se nalazi usred otoka Hvara kod zaseoka Postranje. Nije speleološki istražena, ali je zato već uništena – u nju je bačeno najmanje deset kubika svježeg otpada. Nažalost, otpad izgleda svježe. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: ~40 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u istarskoj općini Bale, uz cestu Bale – Barbariga. Na ulazu je vidljiv stariji otpad kojeg je već prekrila vegetacija – frižideri, akumulatori, vreće sa sitnim otpadom. U jami i oko nje ima oko deset kubika bačenog materijala. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Jama na Mratinu je jednostavan speleološki objekt koji se nalazi na otoku Korčuli. Nakon ulazne vertikale dubine 5 m slijedi kosi kanal širine 2 m duljine 7 m. Moguće je da se radi i o većem speleološkom objektu ali kako je u potpunosti zatrpan otpadom tek nakon izvlačenja otpada znati će se točne dimenzije jame. Iz jame je 2022. u dvije akcije očišćeno oko 13m3 raznog otpada (sitni, krupni, ... Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 8,5 m

Dubina: 6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u zaleđu Kastva na području Breze. Ulaz je pokraj makadama i šumskog putića koji se spušta prema vrtači. Već s ulaza je vidljiva veća količina krupnog otpada koje je prekriveno biljnim materijalom i s nekoliko trupaca. Nastavak jame je u obliku skoka prema sjeveru ispod dugog saljeva, no u ovaj dio nije zakoračeno jer je skok stvoren od nabacanog kućanskog i krupnog otpada. ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 11 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod Generalskog stola, neposredno uz rijeku Mrežnicu. Kujina jama je jednostavni speleološki objekt jednog horizontalnog kanala duljine 18 m dubine 9 m. Da bi se spustilo u špiljski kanal potrebno se spustiti 4 m uz pomoć speleološke opreme, koriste se 2 prirodna sidrišta. Na dnu kanala je veća količina komunalnog i građevinskog otpada (5 – 10 kubika). Kemikalije iz ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 18 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi sjeverno od Imotskog u blizini sela Medvidovići i ucrtana je na topografske karte. Duboka je oko 40 metara, a na dnu je 10 kubika raznoga otpada (dijelovi karoserija tri automobila, plastična ambalaža, strvine…). Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: ~40 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi južno od Zagvozda. Procijenjena dubina je oko 25 metara no u jamu se još nitko nije spustio da ju istraži jer se u nju ubacuje klaonički otpad. Oko ulaza širi se smrad trulog mesa pa su ga ljudi prekrili komadom lima… pametno. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: ~25 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz makadam u Konavlima, oko 200 metara od kuća u selu Komaji. Lako je pristupačna, a ulaz je na ravnom te je idealan za seosko odlagalište. Ulazne dimenzije otvora su 2 x 1 metar. Dubina iznad ulaza je 3,5 metra, a izmjerena duljina koju je moguće vidjeti s ulaznog dijela je 8 metara. U jami se nalazi veća količina smeća, te je i po kazivanju lokalnog stanovništva dugi niz ... Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi sjeverno od naselja Lovranska draga (u blizini Lovrana), unutar Parka prirode Učka na lokalitetu Knezgrad. Na dnu je otpad u vrećama – lako moguće organsko, tj. strvine. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 5 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz samu makadamsku cestu koja vodi od sela Kožljak prema sjevernom portalu tunela Čepić polje – Plominski zaljev. Ulaz je velikih dimenzija 10 x 5 m, a s ruba je vidljiva velika količina krupnog i komunalnog otpada koje se iz smjera ceste spušta u dubinu jame (>15 m) u obliku strme kosine. Otpad po izvoru izgleda recentan a ima ga više od 10 kubika. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: ~15 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici Kastva kod sela Bani. Ulaz je pod drvetom i vrlo malih je dimenzija, no očito je poznat lokalnim ljudima jer se u jami nalazi nabacani otpad, na sreću nema ga više od jednog kubika. Uglavnom su tu ambalaže raznih kozmetičkih proizvoda, plastične kante, cipele, vrećice i neodređeni komadi plastike i stakla… Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 49 m

Dubina: 64 m

Status: Onečišćeno


Jamica se nalazi sjeverno od Ogulina kod zaseoka Šmirakovica. Manjih je dimenzija (dubine 3,8 m i duljine 7 m), ali se ipak vidi da na dnu ima sloj od barem dva metra otpada. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 7 m

Dubina: 4 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u blizini kuća u selu Stari laz kod Ravne Gore. Koristila se kao deponij do prije 10-ak godina kada je vlasnik zemljišta oko jame uz nekoliko starijih drva bukve zasadio i poneko drvo jele da ograniči pristup. Danas se jama rijetko koristi kao deponij, no njen ulaz morao je biti otkopan od otpada da bi se uopće vidjela ulazna vertikala. Na dubini od oko 15 metara prostor se ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Dubina: ~15 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici Saborskog (u blizini Plitvičkih jezera) u naselju Donja Biljevina. Ulaz je uz put iza kuća pa ne čudi da je u nju bačeno barem 10 kubika građevinskog i kućanskog otpada. Iz jame su 2022. članovi SO PDS Velebita iz Zagreba očistili 10 kubika otpada uz potporu Čistog podzemlja i Lidla Hrvatska. Nažalost posla u jami ima za još jednu takvu akciju. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 10 m

Dubina: 6 m

Status: Onečišćeno


Nalazi se unutar Nacionalnog parka Mljet na području Briježina kod Nerezinog dola, oko 100 metara od asfaltirane ceste od Polača za Blato, a do nje vodi markirana staza. Prije desetak godina, ali i 2019. godine su paleontolozi provodili iskapanja u špilji, a iza sebe su ostavili puno PVC vreća i plastičnih tendi u špilji. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 35 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno