Dvojama na Zobinovcu nalazi se na srednjem Velebitu, a nedavno je očišćena od otpada u organizaciji Parka prirode Velebit i HGSS stanice Gospić. U jami je bio veći broj automobilskih guma. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 295 m

Dubina: 153 m

Status: Očišćeno


Špilja je unutar Nacionalnog parka Kornati u neposrednoj blizini sela Strižnja na otoku Kornatu. U špilji ima manja količina komunalnog otpada starijeg datuma. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 7.5 m

Dubina: 6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz makadam koji se odvaja od Konjskog brda u blizini Kose Janjačke (općina Perušić). To je jako ružno mjesto koje je opasno za istraživanje pa su se u jamu spustila samo dvojica. Polica je prekrivena raznim otpadom, vojnim torbama i kantama ljubičaste boje (moguće za označavanje). Sve to je pomiješano s nestabilnim kamenjem koje tvori opasan sipar. * Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 129 m

Dubina: 77 m

Status: Onečišćeno


Špilja se nalazi na području Stona u polju Mutni do. Radi se o maloj količini otpada povezanog uz poljoprivredne djelatnosti – ambalaže sredstava za zaštitu bilja, kanistri, plastične vrećice. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 6.5 m

Dubina: 2.6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Vrbovskog, neposredno uz šumsku cestu. Ulaz je lako vidljiv, a jama se sastoji od dvije vertikale između kojih je polica na kojoj se nalazi veći dio otpada. Otpad se sastoji od bačvi, ulja i komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 37 m

Dubina: 35 m

Status: Onečišćeno


Ova golubinka se nalazi u zaleđu Bribira pod obroncima Malog Plančanika. U blizini je više putova i naselja pa ne čudi da se u nju baca otpad. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 25 m

Dubina: 7 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi na području Glogova, u podnožju brda Vrščić. U njenoj neposrednoj blizini nalazi se nekoliko zaseoka pa ne čudi da se u nju baca komunalni otpad. Opširnije

Županija: Zadarska (karta)

Duljina: 148 m

Dubina: 79 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi južno od Makarske, na vidikovcu u blizini plaže Nugal, a na dnu objekta ima bačenog otpada koji su vjerojatno ubacili posjetioci vidikovca. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Duljina: 24 m

Dubina: 13 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u okolici Kanfanara kod zaseoka Šorici i to u podnožju brda Momarin. Još jedna istarska jama u koju se baca komunalni otpad. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Duljina: 16 m

Dubina: 8 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi pri istočnom kraju glavne ceste preko otoka Korčule, pod Mikulinom glavicom. Prva polica u jami bogata je bačenim kućanskim otpadom i kantama sa starom bojom. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 38 m

Dubina: 31 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi među suhozidima zapadno od Lumbarde na Korčuli. U ponoru je pronađen komunalni otpad. Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 8 m

Dubina: 5 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi na Korčuli kod Žrnova uz makadamski put. Oko ulaza je sagrađen zidić za sigurnije ubacivanje otpada, a dno jame je prekriveno raznim “komunalijama” i strvinama. Ime objekta dovoljno govori. * Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 19 m

Dubina: 14 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi unutar NP Paklenica, uz put prema planinarskom skloništu Struge u području Buljme. U ovoj špilji netko je boravio u vrijeme Domovinskog rata pa ima ostataka konzervi, odjeće, izrađenih ležaja…. Opširnije

Županija: Zadarska (karta)

Duljina: 25 m

Status: Onečišćeno


Radi se o ponoru u neposrednoj blizini akumulacionog jezera Štikada u Gračacu. U ponoru je (očito prije postavljanja zaštitne rešetke na ulaz) završila jedna veća kamionska guma koju ne bi bio problem izvaditi na površinu. Opširnije

Županija: Ličko-senjska (karta)

Duljina: 1094 m

Dubina: 45 m

Status: Onečišćeno


Objekt se nalazi u okolici Rogoznice, a ulaz je neposredno uz cestu koja spaja zaseoke u zaleđu mjesta. Na dnu ove jame nalazi se manja količina komunalnog otpada. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 28.5 m

Dubina: 19 m

Status: Onečišćeno