Jama se nalazi u zaleđu Kastva, uz cestu neposredno u selu Mučići. manji ulaz se nastavlja vertikalom do dvorane koja završava zarušenjem. U objektu se (većinom na dnu vertikale) nalazi oko 2 kubika otpada, uglavnom kućanski stariji otpad – plastične vrećice, boce staklene i plastične, konzerve, razni metalni predmeti, kosti… Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 24 m

Dubina: 18 m

Status: Onečišćeno


Izvor Ombla je izvor Rijeke dubrovačke i nalazi se sjeverozapadno i oko 5 kilometara od Dubrovnika, u mjestu Komolac, podno stijene poznatije kao Golubov kamen. Izvor Omble dio je sustava Vilina špilja-Ombla. Sastoji se od potopljenih i suhih dijelova kojima se pristupa kroz tunel ili kroz vrata u kavernu na vodocrpilištu. Špiljski sustav Vilina špilja–izvor Omble zaštićen je u sklopu ... Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 3050 m

Dubina: 229 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u Gorskom kotaru u okolici Čabra, 20 metara od ceste Crni Lug-Gerovo. Ulazna vertikala duboka je 15 metara, a jama se nastavlja no zbog smeća nije istražena do kraja. Na površini se vidi komunalni otpad, plastične kante, crkotine, crne vreće i ostalo.   Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Dubina: 15 m

Status: Onečišćeno


Speleološki objekt Kula nalazi se ispod staroga Drežnik grada u blizini Rakovice. Kosina do špilje kao i sami objekt onečišćeni su manjim količinama otpada. Špilju su očistili članovi DDISKF u volonterskoj akciji koji je podržao Lidl Hrvatska i Čisto podzemlje. Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Status: Očišćeno


Špilja se nalazi u blizini izvora Cetine oko 500 metara nizvodno od izvora Glavaš u zaseoku Baršići. Iz špilje je 2022. izvađen sitni komunalni otpad te velika količina razbijenih boca i čaša. Akciju su podržali Lidl Hrvatska i Čisto podzemlje. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 14 m

Status: Očišćeno


Špilja se nalazi u području Kijevskog Krivodola. Na ulaznom dijelu objekta izrađene su stepenice koje olakšavaju ulazak, a u unutrašnjosti objekta vidljiv je i suhozid. U špilji je bilo nešto sitnijeg komunalnog otpada te plastičnih cerada – sve je očišćeno 2022. godine u ekološkoj akciji koju su podržali Lidl Hrvatska i Čisto podzemlje. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 26 m

Dubina: 5 m

Status: Očišćeno


Poznate Ćulumove pećine nalaze se u području kijevskog Krivodola. Ulaz im je lako dostupan i nalazi se uz put pa na ulazu u špilju ima bačenog otpada. Mala špilja je očišćena 2022. u akciji koju su podržali Lidl Hrvatska i Čisto podzemlje. Opširnije

Županija: Šibensko-kninska (karta)

Duljina: 54 m

Status: Očišćeno


Jama se nalazi usred otoka Hvara kod zaseoka Postranje. Nije speleološki istražena, ali je zato već uništena – u nju je bačeno najmanje deset kubika svježeg otpada. Nažalost, otpad izgleda svježe. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: ~40 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u istarskoj općini Bale, uz cestu Bale – Barbariga. Na ulazu je vidljiv stariji otpad kojeg je već prekrila vegetacija – frižideri, akumulatori, vreće sa sitnim otpadom. U jami i oko nje ima oko deset kubika bačenog materijala. Opširnije

Županija: Istarska (karta)

Dubina: 21 m

Status: Onečišćeno


Jama na Mratinu je jednostavan speleološki objekt koji se nalazi na otoku Korčuli. Nakon ulazne vertikale dubine 5 m slijedi kosi kanal širine 2 m duljine 7 m. Moguće je da se radi i o većem speleološkom objektu ali kako je u potpunosti zatrpan otpadom tek nakon izvlačenja otpada znati će se točne dimenzije jame. Iz jame je 2022. u dvije akcije očišćeno oko 13m3 raznog otpada (sitni, krupni, ... Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Duljina: 8,5 m

Dubina: 6 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi u zaleđu Kastva na području Breze. Ulaz je pokraj makadama i šumskog putića koji se spušta prema vrtači. Već s ulaza je vidljiva veća količina krupnog otpada koje je prekriveno biljnim materijalom i s nekoliko trupaca. Nastavak jame je u obliku skoka prema sjeveru ispod dugog saljeva, no u ovaj dio nije zakoračeno jer je skok stvoren od nabacanog kućanskog i krupnog otpada. ... Opširnije

Županija: Primorsko-goranska (karta)

Duljina: 11 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi kod Generalskog stola, neposredno uz rijeku Mrežnicu. Kujina jama je jednostavni speleološki objekt jednog horizontalnog kanala duljine 18 m dubine 9 m. Da bi se spustilo u špiljski kanal potrebno se spustiti 4 m uz pomoć speleološke opreme, koriste se 2 prirodna sidrišta. Na dnu kanala je veća količina komunalnog i građevinskog otpada (5 – 10 kubika). Kemikalije iz ... Opširnije

Županija: Karlovačka (karta)

Duljina: 18 m

Dubina: 9 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi sjeverno od Imotskog u blizini sela Medvidovići i ucrtana je na topografske karte. Duboka je oko 40 metara, a na dnu je 10 kubika raznoga otpada (dijelovi karoserija tri automobila, plastična ambalaža, strvine…). Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: ~40 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi južno od Zagvozda. Procijenjena dubina je oko 25 metara no u jamu se još nitko nije spustio da ju istraži jer se u nju ubacuje klaonički otpad. Oko ulaza širi se smrad trulog mesa pa su ga ljudi prekrili komadom lima… pametno. Opširnije

Županija: Splitsko-dalmatinska (karta)

Dubina: ~25 m

Status: Onečišćeno


Jama se nalazi uz makadam u Konavlima, oko 200 metara od kuća u selu Komaji. Lako je pristupačna, a ulaz je na ravnom te je idealan za seosko odlagalište. Ulazne dimenzije otvora su 2 x 1 metar. Dubina iznad ulaza je 3,5 metra, a izmjerena duljina koju je moguće vidjeti s ulaznog dijela je 8 metara. U jami se nalazi veća količina smeća, te je i po kazivanju lokalnog stanovništva dugi niz ... Opširnije

Županija: Dubrovačko-neretvanska (karta)

Status: Onečišćeno