Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na području Stona, u podnožju brda Kuvije. Njen najniži dio zatrpan je kamenjem, a ima i nekoliko komada kućanskog otpada. Jamu karakteriziraju zavjese i sigovine po zidovima i na krajevima bočnih kanala. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Ston
Naselje: Dančanje
Dimenzije ulaza: 3*5 m
Duljina: 74,6 m
Dubina: 30,2 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPD Sniježnica