Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u okolici Bosiljeva. Prolaz u dublje dijelove jame potpuno je zatrpan bačenim komunalnim otpadom kojeg pomalo prekriva lišće.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Bosiljevo
Naselje: Podumol
Dimenzije ulaza: 4.6*7.8 m
Duljina: 23 m
Dubina: 20 m
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ursus spelaeus