Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u blizini sela Špehari. Služila je lokalnom stanovništvu kao smetlište, a ubacivane su i životinjske strvine. Članovi Speleološkog kluba Ozren Lukić očistili su jamu od otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Bosiljevo
Naselje: Špehari
Dimenzije ulaza: 7*5 m
Duljina: 94 m
Dubina: 30 m
Onečišćenje evidentirano: 2008
Onečišćenje prijavio: Hrvatsko biospeleološko društvo