Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Speleološki objekt Kula nalazi se ispod staroga Drežnik grada u blizini Rakovice. Kosina do špilje kao i sami objekt onečišćeni su manjim količinama otpada. Špilju su očistili članovi DDISKF u volonterskoj akciji koji je podržao Lidl Hrvatska i Čisto podzemlje.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Rakovica
Naselje: Drežnik Grad
Onečišćenje evidentirano: 2022