Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u okolici Saborskog (u blizini Plitvičkih jezera) u naselju Donja Biljevina. Ulaz je uz put iza kuća pa ne čudi da je u nju bačeno barem 10 kubika građevinskog i kućanskog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Karlovačka
Općina: Saborsko
Naselje: Saborsko
Onečišćenje evidentirano: 2021