Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi uz makadam u blizini sela Dančanje u općini Ston, pod brdom Jasenova glavica. Zidovi jame su izuzetno vlažni i bogati faunom, a dno objekta je gotovo potpuno zatrpano otpadom (komunalni otpad i bijela tehnika) i životinjskim kostima pa zrak neugodno zaudara. Zbog gomile otpada teško je procijeniti koliko se daleko pružaju kanali objekta. U stropu objekta se nalaze lijepi primjerci zavjesa i stalaktita. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Ston
Naselje: Brijesta
Dimenzije ulaza: 2,5*1 m
Duljina: 16,7 m
Dubina: 13,7 m
Onečišćenje evidentirano: 2019
Onečišćenje prijavio: SO HPD Sniježnica