Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u zaseoku Martići sjeverozapadno od Knina. Čitavo dno veličine pristojnog stana potpuno je prekriveno raznim komunalnim otpadom. Jama zbog otpada nije do kraja istražena iako se u istočnom dijelu dvorane nalazi lako prohodan kanal...

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Šibensko-kninska
Općina: Knin
Naselje: Žagrović
Dimenzije ulaza: 2*4.5 m
Duljina: 25 m
Dubina: 11 m
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil