Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na Braču, jugozapadno od Pučišća gdje ima nekoliko onečišćenih objekata. U ovu jamu ubačeno je mnogo životinjskih strvina i komunalnog otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Pučišća
Naselje: Pučišća
Dimenzije ulaza: 1.8*0.5 m
Duljina: 24 m
Dubina: 13 m
Onečišćenje evidentirano: 2003
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić