Status: Očišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na Cresu uz bijelu cestu blizu lokaliteta Niska (općina Sveti Petar), a u blizini se nalazi nekoliko kuća. U jami se nalazi veća količina komunalnog otpada. Jama je očišćena krajem 2021. u akciji koju su organizirali članovi SU Estavele, a uz donaciju Čistog podzemlja i Lidla Hrvatska.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Cres
Naselje: Sveti Petar
Dimenzije ulaza: 0,7*0,8 m
Duljina: 2 m
Dubina: 5 m
Onečišćenje evidentirano: 2017
Onečišćenje prijavio: Speleološki klub Ozren Lukić