Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi sjeverno od Klane, između sela Studena i Marčelji, u području brda Nežnica. S obzirom na to da se nalazi u blizini ceste, ne začuđuje da je puna otpada. Prevladava građevinski i komunalni otpad - lagani pristup olakšava istovar za poduzetne ljude. Tragovi kamionskih guma "poduzetnika" vide se na slikama. Ironično je da se ulaz nalazi u neposrednoj blizini županijskog centra za gospodarenje otpadom Marišćina. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Viškovo
Naselje: Marčelji
Dimenzije ulaza: 11*5 m
Duljina: 52 m
Dubina: 30 m
Onečišćenje evidentirano: 2014
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar