Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi na Kočuli u Žrnovu, u predjelu Moće koji je bogat vodom što se vidi po nekoliko bunara i izvora u okolici. Baš ovdje mještani su bacali otpad, no srećom većinom se radi o starijem materijalu. Zanimljive su ljuske dagnji po policama jame.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Općina: Korčula
Naselje: Žrnovo
Dimenzije ulaza: - m
Duljina: 13 m
Dubina: 13 m
Onečišćenje evidentirano: 2023

Vezane Objave

Čiste jame – Zelena Korčula