Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u splitskom zaleđu u području Dicma. Pri arheološkom rekognosciranju uočeno je da je objekt onečišćen otpadom. Uglavnom su ubačeni odjeća i velike plastične vreće ispunjene otpadom, a s obzirom da je otpad pomiješan s lišćem i granjem ne može se odrediti točna dubina objekta.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Dicmo
Naselje: Dicmo Prisoje
Onečišćenje evidentirano: 2022
Onečišćenje prijavio: SO HPD Željezničar