Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Ova jama se nalazi kod sela Stara Pošta sjeverno od Rijeke. Služi kao ilegalni deponij otpada, a u njenoj okolici se širi odvratan smrad. Stariji ljudi tvrde da je za vrijeme rata u blizini bila konjušnica i da su bolesne životinje ljudi bacali u jamu. *

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Primorsko-goranska
Općina: Matulji
Naselje: Permani
Dimenzije ulaza: 5*0.5 m
Duljina: 5 m
Dubina: 31 m
Onečišćenje evidentirano: 1998
Onečišćenje prijavio: Speleološka udruga Estavela