Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi uz poljski put koji je udaljen svega 20 metara od glavne ceste Pinezići-Vodnjan. U jami se nalazi neutvrđena količina raznog otpada. Uz rub otvora jame vide se tragovi recentnog bacanja komunalnog i građevinskog otpada. U objektu je u više navrata zabilježena opasno niska količina kisika < 17%.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Vodnjan
Naselje: Vodnjan
Dubina: 15 m
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Underground