Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Objekt se nalazi uz sami sjeverni rub općine Višnjan u okolici Vižinade kod zaseoka Šikinić. Radi se o jami koja se koristi kao deponija raznog otpada. Nije istražena pa je nemoguće s površine utvrditi da li osim komunalnog ima i druge vrste otpada. No, jama je svakako ugrožena od budućeg onečišćenja zbog blizine sela i asfaltirane ceste.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Istarska
Općina: Višnjan
Naselje: Vižinada
Onečišćenje evidentirano: 2021
Onečišćenje prijavio: Speleološko društvo Buje