Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Jama se nalazi u široj okolici Imotskog (Poljice) kod zaseoka Biloši. Ulaz u jamu je velikih dimenzija, a nalazi se na dnu doca i ograđen je suhozidom. Ulaznom vertikalom spušta se u koso položeni špiljski kanal koji se strmo spušta na dno jame. Kompletan objekt je prepun komunalnog i biološkog otpada (oko 60 kubika), a po otpadu u plafonu vidljiv je i nivo podizanja vode u jami.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Podbablje
Naselje: Poljice
Dimenzije ulaza: 10*8 m
Duljina: 64 m
Dubina: 22 m
Onečišćenje evidentirano: 2023