Status: Onečišćeni speleološki objekti

Opis objekta

Golubinka se nalazi na području Razdolja kod Kladnjica. Ulaz je među suhozidima u blizini ceste za zaseok Matasi, pa ne čudi da se jama koristi kao deponij. Uz ulaz je postavljena armatura da se spriječi slučajan pad u jamu. Ima nešto ostataka smeća i životinja, ali postavljena je ograda na ulaz, pa vjerojatno nije aktivno odlagalište otpada.

Podaci o onečišćenom objektu

Županija: Splitsko-dalmatinska
Općina: Lečevica
Naselje: Kladnjice
Dimenzije ulaza: 3*1 m
Duljina: 374 m
Dubina: 217 m
Onečišćenje evidentirano: 2020
Onečišćenje prijavio: SO HPK Sveti Mihovil